Oversikt over lag og foreninger

Gisund Leikarring

Ungdomslag medlem av Noregs Ungdomslag. Vi danser norsk folkedans og irsk setdance. Vi har egne musikere.
Adresse Kontakt Kategori
Gisund Leikarring
c/o Sigrid Aas Eriksen, Forraveien 10 Forraveien 10
9303 Silsand
Sigrid Eriksen
Telefon: 97783109
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Vi ønsker dansere og folkemusikere velkommen!