Oversikt over lag og foreninger

Senjamållaget

Dokmentere og kodifisere kystdialekten "mellom Malangen og Ballangen" samt arbeide for å utbreie interessa og bruk av språket som kulturbyggar.
Adresse Kontakt Kategori
Senjamållaget
Svartfjellveien 741 Svartfjellveien 741
9372 Gibostad
Arne Hanssen
Telefon: 99150306
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Mobil 99150306
Besøksadresse Svartfjellveien 741
Postadresse 9372 Gibostad