Oversikt over lag og foreninger

Samfunnslaget TRIO

Ingen beskrivelse av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Samfunnslaget TRIO
Lysnesveien 800 Årnesveien 63
9372 Gibostad
Håvard Rørset
Org.nr.: 983840108
Telefon: 90036421
Aktiviteter
Kontaktpersoner