Oversikt over lag og foreninger

Havørn UIL

Havørn UIL teller 250 medlemmer med smått og stort pr.01.01.2020
Havørn UIL er en tilsluttet "idretten" med fotball, ski, bueskyting, svømming
Havørn UIL er tilsluttet Norges Ungdomslag med bla tema musikk og teater div. Vi holder bygde fester, diskotek og tar i mot artister som holder konserter. Vi står også som lokal arrangør av teaterforestillinger, bygde møter o.a
Havørn UIL har en aktiv ungdomsklubb med eget lokale i samfunnshuset som de drifter
Havørn UIL har musikk rom som inkluderer div. instrumenter
Havørn UIL samarbeider med flere andre lokale organisasjoner som Helselag, Fiskerlag, Syforening, LHL
Adresse Kontakt Kategori
Havørn UIL
Skoleveien 14 9386
Boks 20 Senjahopen
Hugo Reiertsen
Telefon: mob 90777619 / Hugo 462 83 275
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Havørn UIL har lang tradisjon for å samarbeide tett og nært med skole og barnehage i bygda. En felles aktiv arena som er i stadig utvikling er blant annet temakvelder og prosjekter i samhandling med biblioteket.
Havørn UIL gjør flere større prosjekter (bla Fisk og Fotball / Bueskytter stevner oa) i samarbeid med LHL og andre lokale organisasjoner i området ...som bla Sy-forening, Bygdemuseum, Flyktning tjenesten, Redningsselskapet ++

Havørn UIL har lysløype 0g ski taubane som inkluderer bygg og anlegg, ski taubane,ski hytte og 3 grill hytter langs traseen. Lysløypa er også en godt benyttet "bar mark trase".
Havørn UIL sitt uteområde som også skolen og barnehage disponerer er fotballbane inkl div utstyr. Vi har bygd lekeapparater og ballbinge sammen med skolen. I 2019 bygde vi klatrejungel til ca 1 mill som skole, barnehage og hele bygda har tilgang til.
Havørn UIL har over tid bygd en betydelig utstyrs bank hvor "div.utstyr som ski, skøyter,fotballsko, våtdrakter ++)" for alle aldre kan lånes gjennom hele året. Dette er også et samarbeidsprosjekt med skolen og flyktningtjenesten.
Havørn UIL eier og drifter også treningstudio som har "åpent" hele døgnet.
Vi kan kontaktes for utfyllende informasjon om det skulle være ønskelig!