Oversikt over lag og foreninger

UL Fremskritt

UL Fremskritt skal samle bygdas befolkning og øvrige medlemmer til sosialt samvær og arbeide med saker som har betydning for nærmiljøet, samt være en bidragsyter i forhold til lokal tilrettelegging av tur og friluftsliv som er med på å fremme folkehelsen.
Adresse Kontakt Kategori
UL Fremskritt
Tranøyveien 1406 v/ Svanhild Solheim, Tranøyveien 1661
9304 VANGSVIK
Roy-Willy Hansen
Telefon: 91810064 / 91608099
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Tittel Kasserer
Telefon 91608099
Besøksadresse Tranøyveien 1406
Postadresse 9304 VANGSVIK
Annet
Laget driver "Sjyvegen tursti " mellom Tranøybotn og Myrvang både sommer og vinter. Vi leier også ut foreningens hus Trollheimen via Inatur.