Oversikt over lag og foreninger

Nordre Berg Bygdemuseumslag

Formålet er å drive museumsvirksomhet.
Adresse Kontakt Kategori
Nordre Berg Bygdemuseumslag
Mefjordveien 1561 v/leder Heidi Jacobsen, Mefjordveien 1322
9386 Senjahopen
Roy-Willy Hansen
Org.nr.: 921 552 629
Telefon: 99694501 / 91810064
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Laget driver den gamle skolen i ved det historiske området "steinvorran" i Senjahopen som et bygdemuseum og møteplass .