Status covid-19 mandag 17. januar | Uke 3

Antall smittede totalt uke 2: 85 | Antall smittede per uke 3: 12 | Antall vaksinerte uke 2: 482 | Antall vaksinerte i Senja kommune totalt: 1. dose o/16 år: 90,9 % | 2. dose o/16 år: 88,1 % | 3. dose o/18 år: 40,1 % 

Bestill time til test | Koronavaksinasjon | Smittesporingstelefon | Nyheter 

Lokalråd i Senja kommune

Lokalråd i Senja kommune

De tidligere lokalutvalgene i Senja kommune er etter vedtak fra kommunestyret ikke lenger å regne som folkevalgte organ. Nå legger Senja kommune til rette for arbeid i lokalråd. 

Lokalråd

Lokalrådene har fortsatt møte- og talerett i saker i kommunestyrer som angår deres lokalområde. Lokalråd får 50.000 kroner årlig. Pengene kan brukes til godtgjørelse av styremedlemmer eller til lokale tiltak. 

Retningslinjer for lokalrådene, og fremtidig sammensetting er våren 2021 under revidering. 

Representanter og møter i lokalutvalg fra 2020–2021

Område 1: Lenvikhalvøya lokalutvalg

Leder: Martin Ness

Nestleder: Linda Ødegaard

Wenche Jakobsen

Hugo Valberg

Aurora Nilsen

Nikolai Haakseth (ung-representant)

Vararepresentanter:

Åse Hansen Indrevoll

Thorstein Jørgensen

Gunnar Fjeldstad

Silje Joakimsen

Gunnar Eide

Renate Eide

Jarle Olsen

Nikolai Haakseth (vara ung-representant)

 

 

Område 2: Finnsnes lokalutvalg

Leder: Kay Erling Ludvigsen – kay.erling.ludvigsen@senja.kommune.no

Nestleder: Silje Olsen

Liv Therese Larsen

Håvard Mikalsen

Leif Frydenlund

Rebecca Louis Dekkerhus (ung-representant)

Vararepresentanter:

Trond Kaspersen

Sylvia Friedrich

Rolf Andersen

Andrine Hillestad (vara ung-representant)

 

 

Område 3: Gibostad skolekrets lokalutvalg

Leder: Alf Elvebakk – alf@bin-gruppen.no

Nestleder: Therese Paulsen – tresse94@hotmail.com

Silje Alfredsen

Krister Jensen

Kato Fredriksen

David Solheim

Nicoline Heiberg Evenstad (ung-representant)

Vararepresentanter:

Bjørn Fredriksen

Janne Fyhn

Heidi Evanger

Robin Johannesen (vara ung-representant)

 

For å søke om penger fra Gibostad skolekrets lokalutvalgs utviklingsfond finner du retningslinjer og mal til søknadsskjema under. Søknad sendes på e-post til: jorn.aarsland@senja.kommune.no

 

Område 4 – Nord-Senja lokalutvalg

Leder: Susanne Johnsen – denlilleperle@gmail.com

Nestleder: Hugo Reiertsen – hugoreiertsen@gmail.com

Egil Johansen

Tonje Sørensen

Linda Kjosås

Sander Tøllefsen (ung-representant)

Vararepresentanter:

Frode Tøllefsen

Stina Uteng

Rune Benjaminsen

Heidi Jakobsen

Ove Strand

Avin Shikho (vara ung-representant)

 

 

Område 5 – Yttersia Senja lokalutvalg

Leder: Helga Alver – hel-alv@online.no

Nestleder: Sverre Abel – sverreabel@gmail.com

Vidkun Wilsgård

Geir Svendsen

Sarah Johanne Hansen

Mette Strøm (ung-representant)

Vararepresentanter:

Fred Flakstad

Eva Kristiansen

Helmi Wang

Trond-Kjetil Abelsen

Ole Isaksen (vara ung-representant)

 

 

Område 6: Søndre Torsken lokalutvalg

Leder: Hans-Peder Pedersen – hp-peder@online.no

Nestleder: Monica Almestad – monica.almestad@gmail.com

Leif-Einar Thomassen

Knut Børge Arnesen

Solveig Flakstad

Arnulf Andersen

Reidun Nygård Olsen (ung-representant)

Vararepresentanter:

Jørn Pedersen

Bengt Andreassen

Anne-Britt Falsen

Weronika Pedersen

Maiken Olsen (vara ung-representant)

 

 

Område 7: Sør-Senja lokalutvalg

Leder: Gunnar Torgersen

Nestleder: Margareth Edvardsen

Hilde Losvik

Katrine Pettersen

Alf Nylund

Egil Hofsøy

Mohamed Abdinasi (ung-representant)

Vararepresentanter:

Mari-Ann Grønås

Oddgeir Solbø

Jon Kristian Valvåg

Inge Jakobsen

Ann Karin Aronsen

Monika Ryvoll (vara ung-representant)

 

 

Område 8: Indre Senja lokalutvalg

Leder: Otto Jakobsen

Nestleder: Tone Edwards

Solbjørg Hind Seljenes

Geir Tony Andreassen

Frid Sørensen

Sverre Pedersen

Thomas Strøm Sørensen (ung-representant)

Vararepresentanter:

Asbjørn Leonhard Hansen

Rune Hansen Rasmussen

Maria Mathisen

Trine Lindberg

Rainer Andersen

Michel Villseth (vara ung-representant)

 

Klikk for stort bildeLokalutvalg med grunnkretser