Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Innspill til Kulturminneplan

Innspill til Kulturminneplan

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtiden.

Kom med innspill til planen

Når kommunen nå skal lage kulturminneplan trenger vi innspill fra innbyggerne. Noen eksempler på hva vi ønsker innspill på er:

 • Kulturlandskap
 • Landbrukets kulturminner
 • Kulturminner knyttet til fiske
 • Kulturminner knyttet til jakt og fangst
 • Boligbebyggelse
 • Fritidens kulturminner (eks. leirsteder, idrettsanlegg osv)
 • Kulturminner knyttet til industri, bergverk og energiproduksjon
 • Kulturminner knyttet til handel og service
 • Kulturminner knyttet til offentlig forvaltning, forsvaret og skole
 • Kulturminner knyttet til religion og livssyn
 • Kulturminner knyttet til samferdsel og kommunikasjon
 • Bergkunst og graffiti

Hvordan levere innspill

Innspill kan sendes som brev, e-post eller elektronisk skjema, og merkes med «kulturminne». Vi ønsker oss gjerne bilder og gode beskrivelser av området innspillet gjelder, som kan sendes som vedlegg til innspillet.

I lenken under kan du lese om hvordan innspilles sendes inn, og eventuelt sende det direkte på elektronisk skjema: 

Senja kommune - Send inn ditt innspill

Frist for innspill er 1. august 2021. 

Kulturminneplaner fra tidligere kommuner

Tidligere Berg og Torsken kommune hadde kulturminneplaner. Disse finner du i dokumentene under:

Kommunedelplan for kulturminner Torsken (PDF, 35 MB)

Kommunedelplan for kulturminner Berg (PDF, 2 MB)

Opplæring til registrering av kulturminner

Kommunen ønsker hjelp fra organisasjoner og enkeltpersoner til å registrere kulturminner. Opplæring i hvordan man registrerer kulturminner vil bli gitt.

Vi kommer tilbake med informasjon om dette senere, men meld gjerne interesse for å delta til e-postadresse: inger.andreassen@senja.kommune.no