Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Innspill til Plan for friluftslivets ferdselsårer

Innspill til Plan for friluftslivets ferdselsårer

Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Planen skal systematisere, målrette og effektivisere arbeidet med friluftslivets ferdselsårer. 

Planen vil bidra til å etablere et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og samtidig være en plan for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en bærekraftig måte.

En plan for friluftslivets ferdselsårer vil danne grunnlag for en oppdatering av Nasjonal database for tur- og friluftsruter og Kartverkets felles kartdatabase for traktorveg og sti.

Sammen med kartlagte og verdsatte friluftslivsområder inngår disse datasettene i det offentlige kartgrunnlaget, og er viktig i bidraget med å sikre areal og sammenhenger for friluftslivet.

Senja kommune er opptatt av bærekraftig utvikling og tilrettelegging av prioriterte ferdselsårer. Spesielt i tilknytning til startpunkt langs fylkesvei eller kommunal vei må vi finne gode, bærekraftige løsninger som ivaretar ulike brukergrupper og balansen mellom bruk og vern av aktuelle arealer. Noen områder bør kanskje skjermes for bruk på grunn av slitasje.

Planen skal ha løsninger for: 

 • At alle tettsteder i kommunen skal ha: en fotturrute på minimum 2 km lengde i gangavstand fra sentrum, og kort vei til en rundtur (turvei, sti eller fotturrute) slik at en kan gå/sykle til startpunkt
 • En universelt utformet, naturpreget ferdselsåre på minimum 500 m i kommunen  
 • Tilgang til preparerte skiløyper for alle i kommunen 
 • Alle skoler, barnehager og eldresenter skal ha en turvei/sti eller turrute tilpasset deres bruk i umiddelbar nærhet  
 • Minimum 5 padle- og ro-ruter i kommunen 

Samtlige turruter i kommunen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter  

Planen skal omhandle følgende bruk:

 • Fotturer
 • Skiturer
 • Randonee
 • Sykling
 • Riding
 • Padling/roing

Allerede registrerte områder

Det er allerede gjort en intern kartlegging av områder vi kjenner til som er aktuell for planen. Den finner du i filen under. Selv om området du har innspill til står på lista, må du gjerne sende inn den informasjonen og forslaget du har for området.

Intern kartlegging av områder (PDF, 189 kB)  

Hvordan levere innspill

Vi ønsker oss gjerne kart-filer, bilder, og gode beskrivelser av startpunkt, ferdselsårer og turmål, samt konkrete innspill på behov for tilrettelegging (parkering, toalett, avfallscontainer, skilting, klopping, universell utforming etc.).  Dette kan sendes som vedlegg til innspillet. 

Innspill kan sendes som brev, e-post eller elektronisk skjema, og merkes med «friluftslivets ferdselsårer». I lenken under kan du lese om hvordan innspilles sendes inn, og eventuelt sende det direkte på elektronisk skjema: 

Senja kommune - Send inn ditt innspill

Frist for innspill er 1. august 2021.