Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Innspill til viktige friluftsområder

Innspill til viktige friluftsområder

De fire tidligere kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har kartlagt og verdisatt viktige friluftslivsområder hver for seg. Etter sammenslåing til Senja kommune skal kartleggingen revideres for å gi et helhetlig datasett for den nye kommunen. Oppdatering av datasettet vil være en del av det innledende arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for Senja kommune.

En kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder vil ofte avdekke behov for tilretteleggingstiltak eller mangel på informasjon. Det kan for eksempel være behov for å øke eller redusere ferdselen, redusere og forebygge slitasje, tiltrekke seg nye brukergrupper eller at man ønsker å tilrettelegge for nye aktiviteter som kommunen ikke har et tilbud for.

Fysisk tilrettelegging og informasjon kan for eksempel redusere slitasje og trekke til seg nye brukergrupper eller øke dagens bruk.

Kartleggingen henger tett sammen med de tre planene som varsles oppstart på nå (kommunedelplan for naturmangfold, kulturminneplan og plan for friluftslivets ferdselsårer). Kommunen har valgt å samkjøre høring og offentlig ettersyn for de tre planene og kartleggingen for å kunne ivareta helheten og se naturlige sammenhenger for en bærekraftig utvikling.

Eksisterende temajart finner du i lenken under: 

NordAtlas - Senja kommune

Hvordan levere innspill

Innspill kan sendes som brev, e-post eller elektronisk skjema, og merkes med «Viktige friluftsområder». Vi ønsker oss gjerne bilder og gode beskrivelser av området innspillet gjelder, som kan sendes som vedlegg til innspillet.

I lenken under kan du lese om hvordan innspilles sendes inn, og eventuelt sende det direkte på elektronisk skjema: 

Senja kommune - Send inn ditt innspill

Frist for innspill er 1. august 2021.