Vedtatte og gjeldende planer

Arealplaner beskriver hvordan kommunens areal skal utnyttes, og her er informasjon om hvordan man kan finne planene.

Arealplaner i planregister og kart

Planregister - arealplaner.no

Planregisteret er en kontinuerlig oppdatert digital versjon av det tidligere analoge planarkivet der man følge planens liv, fra planoppstart til vedtak. Under “planbehandlinger” i registeret kan man se alle politiske behandlinger planen har gjennomgått.
Registeret inneholder alle gjeldende (og utgåtte) arealplaner med PDF- filer av plandokumenter, samt informasjon om vedtatte endringer, alle dispensasjoner (innvilgede og avslåtte) og eventuelle innsigelser.

Kartløsningen er innebygd slik at man kan se det vedtatte plankartet sammen med dagens grunnkart.  

Man kan søke på adresse,  gård- og bruksnummer og man får da opp liste over hvilke planer som berører oppsøkt eiendom. 
Man kan også søke på plan- navn eller plan-id. 
Hvis du er usikker på fremgangsmåte, så ta en kikk på “steg for steg" veilederen for søk i punktlisten nedenfor.

Kommunekart - kommunekart.com

Senja kommune sin kartløsning for innbyggere heter “Kommunekart” og inneholder grunnkartet (bygg, eiendomsgrenser, veier etc.) og ulike temakart/kartlag. Ett av kartlagene heter “arealplaner” og der kan man se alle vedtatte planer.
I søkefeltet kan man søke på adresse eller gård- og bruksnummer for å finne frem i kartet.


Hvis du ikke finner informasjonen du trenger kan du kontakte oss på e-postadressen: post@senja.kommune.no. Merk e-posten med «Planstatus og adresse eller gårds- og bruksnummer" for eiendommen det gjelder, og beskriv hva du trenger.

Mer om kart og eiendomsinformasjon - Senja kommune

Kommuneplanen - overordnet strategisk styringsdokument

Senja kommune har en overordnet plan som gjelder hele kommunen. Den heter "Kommuneplan" og består av en arealdel og en samfunnsdel.  
Det er ikke alle områder i kommunen som er dekket av reguleringsplaner, og da er det kommuneplanens arealdel som gjelder. 

Arealdel for land- og sjøområder

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene.
Når områder skal planlegges mer i detalj utarbeides det reguleringsplaner.
Senja kommune ble opprettet når Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune ble sammenslått 1.1.2020.
Derfor eksisterer det i dag 4 arealdeler for landområdene, og 1 arealdel for sjøområdene.

Vedtatte kommuneplaner med kart og bestemmelser med mer er tilgjengelig i vårt digitale planregister.

Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, vedtatt 11. desember 2019 (PDF, 11 MB), beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen som samfunn. Planen er et styringsdokument for kommunens prioriteringer.

Alle arealplaner må ta hensyn til prioriteringene som er gjort i denne planen. 

Andre planer, strategier og regler

I tillegg til kommunens arealer styres også vårt arbeid og tjenester av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter:

Nyheter