Vedtatte og gjeldende planer

Her finner du informasjon om vedtatte og gjeldende planer som beskriver hvordan kommunens areal skal utnyttes. 

Vedtatte arealplaner i kommunekart og planregister

Planregister

Planregisteret inneholder alle gjeldende arealplaner, dokumentasjon av vedtatte endringer, alle dispensasjoner og opplysninger om innsigelser og klager. 

Kartløsning er innebygd slik at du kan se det vedtatte plankartet sammen med dagens grunnkart. I tillegg til vedtaksdokumenter som plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, planprogram,, etc., ligger også alle utarbeidelsesdokumenter.

I planregisteret kan det søkes på adresse eller gård- og bruksnummer, og du får da opp en liste over planer som berører oppsøkt eiendom. 

Kommunekart

I kartløsningen Kommunekart kan man se alle vedtatte planer direkte i grunnkartet. Når du har åpnet lenken nedenfor, kan du i søkefeltet søke på adresse eller gård- og bruksnummer.

Det er ikke alle områder i Senja kommune som er dekket av reguleringsplaner. Der det ikke eksisterer reguleringsplaner er det kommuneplanen som gjelder. 

Hvis du ikke finner informasjonen du trenger kan du kontakte oss på e-postadressen: post@senja.kommune.no. Merk e-posten med «Planstatus og adresse eller gårds- og bruksnummer" for eiendommen det gjelder, og beskriv hva du trenger.

Kommuneplanen - overordnet strategisk styringsdokument

Senja kommune har en overordnet plan som gjelder hele kommunen. Den heter "Kommuneplan" og består av en arealdel og en samfunnsdel.

Samfunnsdel

Samfunnsdelen beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen som samfunn. Planen er et styringsdokument for kommunens prioriteringer.
Alle arealplaner må ta hensyn til prioriteringene som er gjort i denne. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, vedtatt 11. desember 2019 (PDF, 11 MB)

Arealdel for land- og sjøområder

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene.
Når områder skal planlegges mer i detalj utarbeides det reguleringsplaner.
Senja kommune ble opprettet når Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune ble sammenslått 1.1.2020.
Derfor eksisterer det i dag 4 arealdeler for landområdene, og 1 arealdel for sjøområdene.

Vedtatte kommuneplaner med kart og bestemmelser med mer er tilgjengelig i vårt digitale planregister.

Alle vedtatte kommuneplaner - Planregister

Planer, strategier, reglement og forskrifter - Senja kommune

Nyheter