3. dose til de over 65 år - vaksinering starter i november

3. dose til de over 65 år - vaksinering starter i november

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene.

Rekkefølgen for vaksinasjon bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, det vil si starte i aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere, og deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2. Det er Pfizervaksinen som blir benyttet til tredje dose. 

Kommunene har fått opplyst at bestillinger av nye doser med Comirnaty (Pfizer) vil ikke kunne leveres ut til kommunene før tidligst uke 44. Det har sammenheng med at kjøletransportkapasiteten vil bli benyttet til utkjøring av influensavaksiner i oktober. 

Det er videre uttalt at det er viktig at ikke oppfriskningsdose med koronavaksine går på bekostning av influensavaksinasjon. Samtidig bruk av influensa- og koronavaksine anbefales ikke, og det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine. Dato for vaksinering med oppfriskningsdose må derfor koordineres med den planlagte gjennomføringen av årets influensavaksinasjon. 

Senja kommune vil derfor komme med mer informasjon i uke 41 om tidspunkt for 3. dose koronavaksinering til de over 65 år og hvordan man går frem for å bestille time.

Det stipuleres at dette kan bli i uke 44 og 45, men avhenger som sagt av når influensavaksinering avvikles.