Åpner for organisert idrett i kommunens idrettsanlegg

Åpner for organisert idrett i kommunens idrettsanlegg

Senja kommune åpner nå våre idrettsanlegg og gymsaler for organisert idrett med grupper til inntil 20 personer. Det betyr at aktivitet skal skje etter krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene og kommunen, og det gjennomføres av et ansvarlig idrettslag/forening.

Ansvar for aktiviteten

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og skal sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement.

Åpningen gjelder ikke kommunale basseng. Myndighetene har fra 1.juni åpnet for at det kan gjennomføres organisert svømming, inkludert skolesvømming. Hva som vil gjelde i Senja kommune vil bli avgjort på et senere tidspunkt.  

Krav til smitteverntiltak 

Aktivitet i våre anlegg skal følge anbefalte smitteverntiltak. Det betyr at: 

 1. Syke personer skal holde seg hjemme. Personer som utvikler symptomer under aktiviteten må dra hjem eller hentes så snart det er mulig. 
 2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold. God håndhygiene skal utføres hyppig av alle før og etter aktiviteten.
 • Ved skifte av aktivitet
 • Før og etter bruk av felles utstyr
 • Etter toalettbesøk
 • Etter hosting/nysing
 • Etter snyting/tørking av snørr
 • Før og etter eventuelle måltider

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer.  Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.

Etter trening

Idrettslaget/foreningen har etter endt aktivitet ansvar for å desinfisere toalettkraner, lysbrytere og dørhåndtak på toalettene samt håndtak på ytterdør og mellomdører til treningsflaten. Det enkelte idrettslaget/foreningen har selv ansvar for å ta med utstyr til desinfisering (sprit, klut/servietter, etc).

Redusert kontakt mellom personer

Det skal maksimalt være 20 personer på treningsflaten, med en avstand på minst 1 meters avstand mellom personene. Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra e.l. Kontaktreduserende tiltak må tilpasses den enkelte aktivitet.

 • Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand ikke følges.
 •  Unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor man er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.
 • Unngå å berøre ansiktet
 • Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etterpå.
 • Unngå spytting og snyting under aktiviteten
 • Unngå deling av drikkeflasker og mat

Garderober er ikke åpne

Bruk av garderober i idrettshaller er inntil videre forbudt. Bruk av garderoben til skifting av klær/utstyr, dusjing mv. er ikke tillatt. Hensikten med dette er å unngå situasjoner og områder der det er utfordrende å ivareta tilstrekkelig avstand mellom personer. Toaletter er tilgjengelige for bruk.

Mer informasjon

For fullstendig reglement som kan skrives ut, se lenken under: 

Åpning av kommunale idrettsanlegg Senja (PDF, 133 kB)

I lenken under finner du overordnet smittevernveileder for idrett:

Idrettsforbundet - smitteveileder

I lenken under finner du hva som gjelder for hver enkelt særidrett: 

Idrettsforbundet - veileder særidrett