KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Feiring av 17. mai må følge gjeldene råd og regler

Feiring av 17. mai må følge gjeldene råd og regler

Regjeringa innfører i år ikke egne regler for gjennomføringen av nasjonaldagen. Markeringer og arrangementer på 17. mai må følge nasjonale regler og anbefalinger.  

Pandemien vil prege feiringen i år også. Og den vil på mange måter bli lik fjorårets nasjonaldagsfeiring. For at arrangementer og markeringer skal kunne planlegges fortalte regjeringa på pressekonferanse 23. april hvordan årets feiring vil bli.

Alle arrangementer og sosiale sammenkomster i forbindelse med feiring av 17.mai må gjennomføres med gjeldende råd og regler. I kommuner som har strengere lokale regler enn de nasjonale, skal de lokale strenge reglene følges.

Nasjonale regler og anbefalinger gjelder i Senja kommune

I Senja kommune har vi ikke en smittesituasjon som krever strengere regler. Her følges derfor nasjonale retningslinjer og regler. Dersom det skulle skje et lokalt smitteutbrudd kan dette endre seg, og kommunen vil i så fall informere om det. 

Under finner du en sammenstilling av nasjonale råd og regler som gjelder per i dag, og som 17. mai-arrangementer bør planlegges etter: 

 • Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.
 • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.
 • Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.
 • Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22.
 • Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – disse gjelder også på 17. mai.
 • Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 10 personer innendørs. Dersom sammenkomsten er utendørs kan man samle 20 personer.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • På offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs.
 • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene.

I tillegg informerte regjeringa om at: 

 • Områder som ikke har lokale begrensninger om arrangementsforbud, kan gjennomføre aktiviteter som 17. mai-tog med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger (dette gjelder i Senja kommune).
 • Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses.
 • 17. mai-tog, annonserte taler, leker, kransenedleggelser og liknende er omfattet av reglene for arrangement.
 • Korps og andre som øver til markeringer på nasjonaldagen må også følge gjeldende råd og regler. 

Også i år oppfordrer regjeringa hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig. Det skjer rett etter saluttene fra festningsverkene klokka 12. 

Mer informasjon om regler og anbefalinger

Under finner du lenke til nasjonale helsemyndigheters oversikt over gjeldende regler og krav til gjennomføring av arrangementer: 

Helsenorge.no - Arrangementer og sammenkomster