KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Folkebadet stengt for offentlig bading

Folkebadet stengt for offentlig bading

På grunn av begrenset kapasitet i Folkebadets garderober og krav til avstand er det bestemt at bassenget er stengt for offentlig bading inntil videre. 

Stengt for offentlig bading

Den offentlige badingen ved Folkebadet på Finnsnes er stengt inntil videre. Årsaken er at garderobene blir for små for å kunne ivareta krav til avstand og andre nødvendige smittevernhensyn.

Bassenget er fortsatt åpen for organisert svømming og skolesvømming etter de krav som stilles til det. 

Andre bassenger i kommunen

For de andre bassengene i kommunen hvor det arrangeres folkebad /offentlig bading er det lokale idrettslag og foreninger som arrangerer.

For spørsmål og informasjon om eventuelle tilpasninger ved de ulike bassengene må den lokale arrangøren kontaktes. Du kan lese mer om bassengene, og hvem som organiserer offentlig bading i denne lenken.