Har du husket å ta influensavaksinen?

Har du husket å ta influensavaksinen?

Vaksinestasjonen på Silsand tilbyr vaksine mot både influensa og korona, hver onsdag kl. 1500-1800.

Skal du ta pnemokokkvaksine, får du den hos fastlegen din eller på apotek.

Du kan ta vaksine for både influensa og korona samtidig, i hver sin arm. Tar du de ikke samme dag, må det gå minst 7 dager mellom hver type vaksine.

Koronavaksinen er fortsatt gratis.

Influensavaksinen koster kr 150 og kan betales kontant eller via Vipps nr. 776 004 og heter "Senja kommune – Vaksinering".

Personer i risikogrupper bør ta influensavaksine årlig 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • Kronisk lungesykdom
  • Hjerte- og karsykdom
  • Diabetes type 1 og 2
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hoste-kraft
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 
  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vi anbefaler influensavaksine til

 1. Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 2. Personer som bor sammen med eller er tilsvarende nære personer med nedsatt immunreaksjon.
 3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Alt om korona og influensavaksinering - Senja kommune

Mer informasjon om sesonginfluensa - Folkehelseinstituttet