Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Hjemreise for studenter – anbefalinger om reise og informasjon om vaksinering

Hjemreise for studenter – anbefalinger om reise og informasjon om vaksinering

Det er vår, og mange studenter reiser snart til sine hjemkommuner. I den forbindelse dukker det opp spørsmål om regler, anbefalinger og vaksinering av studenter.

Hjemreise fra studiesteder i Norge

Når man reiser fra et område med høyt smittetrykk, til et område med lite smitte, er det viktig å være ekstra påpasselig de første 10 dagene. Det innebærer å:

  • Begrense antall nærkontakter
  • Være ekstra nøye med avstand, samt hoste- og håndhygiene
  • Ha lav terskel for testing dersom man får luftveissymptomer eller mistenker at man kan ha vært utsatt for smitte. Ved mistanke om smitte, når man hverken har symptomer eller er definert som nærkontakt, anbefales testtidspunkt dag 3-7.
  • Og ikke minst - følg de reglene som gjelder i den kommunen man reiser fra! Det vil si at hvis man reiser fra en kommune med strengere regler enn de nasjonale, bør man fortsette å følge det strengeste regelsettet de første 10 dagene etter ankomst.

Senja kommune har lavt smittetrykk og heller ingen strengere regler enn de nasjonale anbefalingene. Hvis smittesituasjonen endrer seg og strengere regler eventuelt innføres vil det opplyses om.

Hjemreise fra studiesteder i utlandet

For utenlandsstudenter er det egne regler tilknyttet testing ved innreise, innreisekarantene, karantenested osv., og disse må følges.

Senja kommunen anbefaler alle som reiser inn i Norge fra utlandet om å bruke på Karantenesjekken på Helsedirektoratet sine sider.

Her kan man enkelt sjekke hvilke regler som til enhver tid gjelder for ulike type reiser, land osv.

Helsedirektoratet.no – Karantenesjekken

Vaksinasjon av studenter

Kommunen har ansvar for å vaksinere de som bor og oppholder seg i kommunen. Vaksinene leveres til den kommunen personen er folkeregistret i, og kommunene har fått beskjed om å være streng i definisjon av kommunene.

Det betyr at selv om man er på ferie i en annen kommune, skal man fortsatt ha både 1. og 2.dose i sin bostedsregisterte kommune. For studenter som er folkeregistrert i Senja kommune bes de registrere seg for vaksine i Senja kommune og vil få invitasjon til time når turen kommer til deres aldersgruppe.

Senja kommune - Registrering til koronavaksine

Intervallet mellom vaksinedose 1 og 2 er økt til 12 uker for personer under 65 år som ikke har individuelle risikofaktorer.

Det er spilt inn til nasjonale helsemyndigheter at dette kan bli en problemstilling for mange studenter. For eksempel ved bytte av bostedskommune etter endt studietid som eventuelt sammenfaller med vaksinasjonsforløpet, og dermed kan gi behov for å få dose 1 og 2 i ulike kommuner.

Foreløpig har Senja kommune ikke svar fra nasjonale helsemyndigheter for hvordan dette eventuelt løses. På våre temasider om vaksinering vil vi gi informasjon om dette hvis det kommer avklaringer på et senere tidspunkt.