Hvor får du selvtester i Senja kommune

Hvor får du selvtester i Senja kommune

Senja kommune har stor pågang av innbyggere som gjerne vil ha selvtester. Vi utleverer derfor godkjente selvtester gratis, til innbyggere med symptomer og nærkontakter. De kan hentes i åpningstiden, hos kommunehusene i Vangsvik, Gryllefjord og Skaland, hos Finnsnes omsorgssenter, hovedinngang (selvbetjening) og Teststasjonen og Vaksinestasjonen på Silsand.

Generelt anbefaler vi at du tester deg om du har symptomer. Ved positiv koronatest ber vi om at du registrerer denne via vår hjemmeside. Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Alt om korona og informasjon om selvregistrering av positiv selvtest for covid-19

Hvem kan hente selvtester

Selvtester deles ut i hele pakninger med 5 i hver pakke eller som ferdige singelpakninger, med vedlagt bruksanvisning. Dette for å sikre riktig bruk. Alle apotekene har i tillegg selvtester til salgs.

Helsedirektoratet har satt prioriteringsliste for utlevering av hurtigtester i kommunal regi. Følgende er prioriterte grupper:

  1. Personer med symptomer. Vi oppfordrer friske familiemedlemmer eller andre til å hente tester
  2. Testing ved kjent eksponering av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
  3. Testing ved kjent eksponering av øvrige nærkontakter
  4. Jevnlig testing av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner, inkl. helsepersonell

Ved mangel på tester kan prioriteringslisten endres.