Influensavaksinering 2021 - ekstra vaksinasjonsdager

Influensavaksinering 2021 - ekstra vaksinasjonsdager

Vi setter opp ekstra vaksinasjonsdager for de som ikke fikk tatt influensavaksinen i forrige runde.

Ved Vaksinasjonsstasjonen på Silsand vil det bli influensavaksinering følgende datoer:

 • Tirsdag 16. november, kl. 11.00 – 18.00.
 • Mandag 22. november, kl. 11.00 – 18.00.

Dette er et tilbud til de som er i risikogruppene:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  1. Kronisk lungesykdom (inkludert astma).
  2. Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk).
  3. Diabetes type 1 og 2.
  4. Leversvikt eller nyresvikt.
  5. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
  6. Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
  7. Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  8. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Influensavaksinen er i år gratis for risikogruppene! Vi vil ha drop-in og man kan møte opp til vaksinering uten å ha bestilt time i forkant.

Det må gå én uke mellom influensavaksine og vaksine mot koronaviruset.

Ved spørsmål kan man kontakte Helsestasjons- og skolehelsetjenesten på tlf.: 77 87 11 11.

Her ligger vaksinasjonsstasjonen:​​​​​​

Hallveien 35, 9303 Silsand​