Influensavaksinering 2021

Influensavaksinering 2021

Nå er det tid for den årlige influensavaksineringen, og Senja kommune tilbyr vaksine mot influensa og mot pneumokokkinfeksjon.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Hvem bør vaksinere seg?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  1. Kronisk lungesykdom (inkludert astma).
  2. Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk).
  3. Diabetes type 1 og 2.
  4. Leversvikt eller nyresvikt.
  5. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
  6. Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer).
  7. Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  8. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted).

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Hvor kan jeg vaksinere meg?

Silsand, Vaksinasjonsstasjonen
Onsdag 20. oktober kl. 11.00 – 18.00
Torsdag 21. oktober kl. 11.00 – 18.00
Fredag 22. oktober kl. 11.00 – 18.00
Torsdag 28. oktober kl. 11.00 – 18.00

Sifjord, Legekontoret
Mandag 25. oktober kl. 10.00 – 14.00

Stonglandseidet, Legekontoret
Tirsdag 26. oktober kl. 10.00 – 14.00

Gryllefjord, Legekontoret
Onsdag 27. oktober kl. 10.00 – 14.00

Skaland, Kommunestyresalen
Fredag 29. oktober kl. 10.00 – 14.00

Vi har drop-in, slik vi tidligere har organisert influensavaksineringen.
Influensavaksinen er i år gratis til alle i risikogrupper, mens vaksine mot pneumokokkinfeksjon koster kr. 350,- Vi tar betaling med bankkort.

Om du også skal ta vaksine mot Covid-19, må det gå minst én uke mellom vaksinene.

For mer informasjon, se www.fhi.no.