Status covid-19 mandag 17. januar | Uke 3

Antall smittede totalt uke 2: 85 | Antall smittede per uke 3: 12 | Antall vaksinerte uke 2: 482 | Antall vaksinerte i Senja kommune totalt: 1. dose o/16 år: 90,9 % | 2. dose o/16 år: 88,1 % | 3. dose o/18 år: 40,1 % 

Bestill time til test | Koronavaksinasjon | Smittesporingstelefon | Nyheter 

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Her finner du oversikt over vaksinasjonsdager for drop-in på Vaksinestasjonen på Silsand og informasjon om hvem som kan vaksineres.

Du får ikke lenger automatisk invitasjon til timebestilling. Det er bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager uansett hvilken dose du skal ha.

Du trenger ikke ringe vaksinetelefonen for å gi beskjed om at du tenker å møte på drop-in. Vi ordner med registrering når du møter opp.

Vaksinasjonsdager på vaksinestasjon på Silsand

Uke 3

17. januar - drop in kl. 1200-1500

18. januar - drop-in kl. 1200-1500

19. januar - drop-in kl. 1600-1800

20. januar - drop-in kl. 1200-1400

21. januar - drop-in kl. 1200-1400

Uke 4

Ons 26. januar - drop-in kl. 1500-1800

Tors 27. januar - drop-in kl. 0900-1200

Søndag 30. januar - drop-in kl.1200-1500

Uke 5

Tirsdag 1. februar - drop-in kl. 0900-1100

Onsdag 2. februar - drop-in kl. 1600-1800

Torsd 3. februar - drop-in kl. 1200-1500

Fredag 4. februar - drop-in kl. 0900-1200

Tilbud om koronavaksinering gjelder nå følgende grupper

 • Alle personer fylt 12 år eller eldre som skal ha dose 1
 • Personer over 12 år om skal ha 2. dose.
 • Oppfriskningsdose (3. dose) til alle over 18 år, når det er gått minst 4,5 mndr. (20 uker) fra 2. dose.

Personer med immunsviktilstand kan ta dose 3 minimum 4 uker etter dose 2 og får tilbud om oppfriskningsdose (dose 4) 3 mndr. etter dose 3.

 • Barn i alderen 5-11 år (årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år). (NB! Kommunene får levert vaksine til barn 5-11 år i slutten av januar 2022 og vil annonsere på hjemmesiden og via skolenes elektroniske plattformer når tilbudet kan gis)

Viktig å merke deg

 • Du får ikke lenger automatisk invitasjon til timebestilling. Det er bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager uansett hvilken dose du skal ha. Du trenger ikke ringe vaksinetelefonen for å gi beskjed om at du tenker å møte på drop-in. Vi ordner med registrering når du møter opp.
 • Du har selv ansvar for å påse at du har det nødvendige tidsintervallet mellom dosene, men vi kontrollere dette når du kommer.
  • Tidsintervall dose 1 og 2 er minimum 21 dager for Pfizer og 28 dager for Moderna.
  • Tidsintervall mellom dose 2 og dose 3 for personer over 18 år er 20 uker
  • Tidsintervall mellom dose 2 og dose 3 for personer med alvorlig immunsvikttilstander er minimum 4 uker. Disse er også aktuell for fjerde dose 3 mnd. etter dose 3.
  • 12-15 åringer anbefales et tidsintervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2.
  • 16-17 åringer anbefales et tidsintervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2.
 • Barn under 16 år som møter uten følge med de som har foreldreansvar, må ha med signert samtykkeskjema.
 • Med unntak av barn og unge under 18 år, kan alle andre i utgangspunktet velge hvilken vaksine de ønsker - Pfizer eller Moderna. Du vil bli spurt ved oppmøte hvilken vaksine du ønsker.
  For barn 5-11 år er det egen vaksine fra produsenten Pfizer.
 • Vaksinering for personer som har gjennomgått covid-19
 • Vaksinasjon av gravide og ammende

Har du andre spørsmål kan du ringe Vaksinetelefonen 77 87 13 13. Telefonen er åpen tirsdag og onsdag kl. 0930-1130.
Personellet på vaksinetelefon er ikke helsepersonell. Spørsmål om vaksine i kombinasjon med helse- og sykdomstilstander må derfor tas opp med fastlege.

Adressen til Vaksinestasjonen er Hallveien 27, 9303 Silsand.

Om vaksinen

Det er utviklet en egen vaksine Comirnaty (pfizer) 10 mikrogram/dose for barn i alder 5-11 år. Primærvaksinasjon består av to doser. Minsteintervall mellom første og andre dose er 3 uker. Det er en fordel for immunresponsen å la det gå lengre tid (8-12 uker) mellom dosene, da dette gir en større og mer langvarig immunrespons.

Samtykke til vaksinering

Barnet må være fylt 5 år. Før en eventuell vaksinasjon av barn og ungdom under 16 år må det innhentes samtykke. Ved felles foreldreansvar må begge foresatte samtykke til vaksinasjon. Samtykkeskjema finner du her.

Barn og ungdom skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på.

Les på Folkehelseinstituttets nettsted, for mer informasjon

3. dose til de over 18 år

Vaksine til 12-15 åringer og 16-17 åringer

Barnevaksine til 5-11 åringer med alvorlig grunnsykdom