Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Her finner du oversikt over vaksinasjonstilbudet i Senja kommune og informasjon om hvem som kan vaksineres. Tilbud om vaksinering gjelder alle som oppholder seg i Senja kommune. Det er fullt mulig å få vaksine i vår kommune selv om du er folkeregistrert i annen kommune eller i utlandet. Koronavaksinen er gratis.

Vaksine gis på følgende lokasjoner

 • Vaksinestasjonen på Silsand, Hallveien 27 (Gamle Silsand Ungdomsskole). Se åpningstider nedenfor.
 • Apotek 1 Finnsnes, Storgata 18. Se åpningstider nedenfor.

Åpningstider Vaksinestasjonen Silsand

Du får ikke lenger automatisk invitasjon til timebestilling. Det er bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager uansett hvilken dose du skal ha. Du trenger heller ikke gi beskjed på vaksinetelefonen, vi ordner med registrering når du møter opp.

VAKSINESTASJONEN HAR DROP-IN HVER ONSDAG KL.1500-1800.

Vaksinetyper

Både vaksinestasjonen og Apotek 1 har Pfizer og Moderna tilgjengelig, og du kan derfor i utgangspunktet velge hvilken vaksine du ønsker.
Koronavaksinen Nuvaxovid er kun tilgjengelig på vaksinekontoret på Silsand. Vaksinen er kun godkjent for grunnvaksinering og tilbys ikke som oppfriskningsdose.

Vaksinetelefon

Har du andre spørsmål kan du ringe Vaksinetelefonen 77 87 13 13. Telefonen er åpen tirsdag og onsdag kl. 0930-1130. Spørsmål utenom telefonens åpningstid, send e-post til vaksinasjonskoordinator bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no eller ring 48 00 41 79

Åpningstider Apotek 1 Finnsnes

Senja kommune har inngått samarbeid med Apotek 1 Finnsnes i Storgata 18, Finnsnes. Årsaken er at vi ønsker å utvide tilgjengeligheten for å ta vaksinen.

Åpningstider Apotek 1
Apotek 1 tilbyr både drop-in og timebestilling. Apoteket gir ikke tilbud om vaksinering 5-11 år.

Bestill time på Apotek 1

Vaksinetyper

Både vaksinestasjonen og Apotek 1 har Pfizer og Moderna tilgjengelig, og du kan derfor i utgangspunktet velge hvilken vaksine du ønsker.
Fra uke 10 vil kommunen kunne tilby koronavaksinen Nuvaxovid.

For mer informasjon om den nye vaksinetypen Nuvaxovid - FHI

Merk: Barnevaksine og Nuvaxovid vil kun tilbys fra vaksinestasjonen på Silsand onsdager. Dette skyldes at hvert vaksineglass inneholder 10 doser, så kommunen ønsker å samle de som ønsker disse vaksinene til samme dag for å unngå stort svinn.

 • Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at menn og kvinner under 30 år tar Pfizer.
 • Barn og unge under 18 år får kun tilbud om Pfizer.
 • Det er egen vaksine fra Pfizer for barn 5- 11 år.  

Tilbud om koronavaksinering gjelder nå følgende grupper

Dose 1

 • Alle personer fylt 12 år eller eldre.
 • Barn i alderen 5-11 år (årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.
 • Husk at alle under 16 år må ha med seg samtykke fra de som har foreldreansvar. Link til samtykkeskjema finner du lengre ned på siden.

Se særskilte anbefalinger for vaksinering 5-11 år og andre dose til 12-15 åringer

Dose 2

 • Alle personer fylt 12 år eller eldre.
 • Anbefalt tidsintervall for personer over 16 år mellom dose 1 og 2:
  • minimum 21 dager (Pfizer)
  • minimum 28 dager (Moderna)
 • Anbefalt tidsintervall for 12-15 åringer mellom dose 1 og 2 er 8-12 uker.

Dose 3

 • Tilbud om oppfriskningsdose (3. dose) til alle over 18 år, når det er gått minst 4,5 mndr. (20 uker) fra 2. dose.
 • Personer med immunsviktilstand kan ta dose 3 minimum 4 uker etter dose 2 og får tilbud om oppfriskningsdose (4. dose) 3 mndr. etter dose 3.

Dose 4
Tilbud om dose 4 gjelder:

 • Personer med immunsvikttilstand som har fått 3. dose for mer enn 3 måneder  siden
 • Personer over 80 år

Vaksinering av personer som har hatt korona

 • Påvist korona gir en tidsbegrenset gyldighet på koronasertifikat på seks måneder. På medisinsk grunnlag blir det ikke anbefalt å ta oppfriskningsdose for de som har gjennomgått sykdom. Men det vil være mulig dersom det ikke er spesielle medisinske forhold hos den enkelte, som tilsier at lege fraråder det. Det må imidlertid gå minimum 3 måneder mellom infeksjon og oppfriskningsdose.
 • For personer under 18 år som kun er aktuell for 2 doser så er fortsatt anbefalingen at det kun gis 1 dose hvis det gikk mer enn 3 uker mellom infeksjonen og vaksinering. 

Mer informasjon om vaksinering av personer som har hatt korona - FHI

Viktig å merke seg

 • Du får ikke lenger automatisk invitasjon til timebestilling. Det er bare å møte opp på annonserte vaksinasjonsdager uansett hvilken dose du skal ha. Du trenger ikke ringe vaksinetelefonen for å gi beskjed om at du tenker å møte på drop-in. Vi ordner med registrering når du møter opp.
 • Du bør selv påse at du har det nødvendige tidsintervallet mellom dosene, men vi kontrollere dette når du kommer.

Vaksinetelefon

Har du andre spørsmål kan du ringe Vaksinetelefonen 77 87 13 13. Telefonen er åpen tirsdag og onsdag kl. 0930-1130. Spørsmål utenom telefonens åpningstid, send e-post til vaksinasjonskoordinator bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no.

For spørsmål vedr. Apotek 1 sitt tilbud, ring 77 85 09 90.

Personellet på vaksinetelefon er ikke helsepersonell. Spørsmål om vaksine i kombinasjon med helse- og sykdomstilstander må derfor tas opp med fastlege.

For mer informasjon

Gyldighet koronasertifikat - FHI

Vaksinering barn og unge - FHI

Oppfriskningsdose til de over 18 år - FHI