KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Krav og retningslinjer for smittevern ved arrangementer

Krav og retningslinjer for smittevern ved arrangementer

Planlegger du et arrangement må du legge en plan for hvordan det skal gjennomføres med godt smittevern. For å gjøre planleggingen enklere har kommunen laget ei sjekkliste for godt smittevern.

Krav om plan for gjennomføring

Fra 15. juni 2020 er det lov med arrangementer med inntil 200 personer, hvor de som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. .

Myndighetene stiller krav til at det for alle arrangementer må legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern. 

Forskrift om smitteverntiltak på lovdata.no (se lenken under) er til enhver tid oppdatert med de siste krav og regler. 

Lovdata.no - Forskrift om smitteverntiltak

I tillegg kan du lese om hva som defineres som arrangementer, og krav til gjennomføring på Folkehelseinstituttets nettside i lenken under: 

Folkehelseinstituttet - arrangementer, samlinger og aktiviteter

Arrangører og serveringssteder med alkoholservering

Arrangementer med skjenkebevilling skal i tillegg blant annet ha sitteplasser til alle gjester, bordservering, og plass nok til at alle holder 1 meter avstand. For å gjøre det enklere å se til at alle krav følges har kommunen laget ei sjekkliste for arrangører. Den finner du i lenken under. Sjekklista kan brukes for alle arrangementer, både med og uten alkoholservering. 

 
Arrangører som ønsker skjenkebevilling må ved søknad oppgi størrelse på lokale og antall gjester. I tillegg må plan som beskriver hvordan arrangøren sikrer punktene i sjekklista legges ved søknaden om skjenkebevilling. 
 
Søknadsskjema for å søke om skjenkebevilling for lukket selskap, eller for åpent arrangement finner du i lenken under: