Krevende smittesituasjon - for å få kontroll ber kommunen om økt fokus på gjeldende regler og anbefalinger

Krevende smittesituasjon - for å få kontroll ber kommunen om økt fokus på gjeldende regler og anbefalinger

Senja kommune har nå et pågående smitteutbrudd med til sammen 5 påvist smittede og 35 nærkontakter i karantene.

Smitteutbruddet skyldes at en smittet på påskeferie i Senja deltok på en sosial sammenkomst i palmehelga. Her ble minst en av deltakerne smittet, hvorpå 3 nærkontakter til disse to er blitt smittet.

Krevende situasjon

På pressekonferanse tirsdag ettermiddag 6. april informerte ordfører Tom-Rune Eliseussen og kommuneoverlege Aslak Hovda Lien om en krevende situasjon og hva som nå kreves for å få kontroll. 

Selv om man i dette smitteutbruddet har kjent smittevei og arbeider etter forsterket TISK-strategi er situasjonen uoversiktlig og det ventes flere positive svar de neste dagene. I tillegg mistenkes det at utbruddet er forårsaket av det britiske varianten, som smitter langt lettere.

For å unngå at vi mister kontroll på smittesituasjonen er det derfor svært viktig at alle innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen er ekstremt nøye med å følge de forsterkede råd og regler som ble innført nasjonalt før påske. Disse reglene og anbefalingene gjelder i første omgang til 14. april.  

I lenken under kan du lese regjeringens samla oversikt over de nasjonale tiltakene:

Regjeringen.no – Oversikt over gjeldende nasjonale tiltak

Venter mange testsvar

2 av de 5 smittede bor i andre kommuner, men oppholder seg i isolasjon i Senja kommune. I tillegg til de 35 som er i karantene i forbindelse med dette utbruddet har kommunen også 8 personer i karantene som følge av at de har vært på fly nordover hvor det har vist seg å være personer om bord som var smittet.

Søndag, mandag og i dag tas det til sammen opp mot 200 tester.

En hurtigtest tatt mandag av ambulansepersonell fra stasjonen på Finnsnes, ga først positivt utslag. Med vanlig PCR-test ble det negativt resultat på denne personen. De som først ble satt i karantene på grunn av resultatet på hurtigtesten er dermed ute av karantene.

Sterk oppfordring om å følge anbefalinger

Samlet gir er det nå en uoversiktlig situasjon, og det ekstremt viktig at alle innbyggere og eventuelle besøkende nå følger de forsterkede råd og regler som ble innført nasjonalt før påske.

Dette vil være avgjørende for å få kontroll på situasjonen, og ikke minst for hvordan de neste par månedene blir. Det skal nå lite til før det blir for stort press på apparatet som skal vaksinere befolkningen, hvis man samtidig skal håndtere et pågående utbrudd.

Derfor må alle nå huske de grunnreglene reglene om å:

 • Holde antall nærkontakter så lavt som mulig
 • Avlyse alle arrangement bortsett fra begravelse/bisettelse og organisert idrett for barn og unge som kan fortsette så lenge man følger smittevernveilederne som gjelder for den enkelte aktivitet
 • Maksimalt to gjester på besøk både inne og ute, og helst de samme hver gang
 • Hold to meter avstand på offentlige steder, munnbind anbefales hvis man ikke klarer å holde to meters avstand. Dette gjelder f.eks på butikker.
 • Hvis du får symptomer; test deg og unngå å smitte andre
 • Det er ekstremt viktig at reglene for karantene og isolasjon overholdes
 • Unngå unødige reiser
 • Unngå steder med mye folk. Husk at treningssenter nå kun er åpent for personer fra samme kommune. Men også de som bor i kommunen må vurdere om det ikke er en fordel å legge treninga utendørs til situasjonen er mer avklart

Strengere regler kan bli aktuelt

Kommunen registrerer at det skjer brudd på gjeldende anbefalinger, og at det planlegges noen arrangementer i området den nærmeste tiden. Når det gjelder arrangementer er det nasjonale rådet å avlyse alt, og det oppfordres sterkt om å følge dette.

For barn og unge under 20 år er det åpent for organisert aktivitet som følger veiledere utarbeidet for slik aktivitet. Ut over dette bør samlinger og arrangementer avlyses.

Dersom vi ikke får kontroll på utbruddet, kan det også bli aktuelt å innføre strengere lokale regler.

Kommunen jobber med utforming av lokale forskrifter hvis det skulle vise seg nødvendig, det vil utviklingen de neste døgnene vise. Kommunen er også i kontakt med Utbruddsgruppa i Folkehelseinstituttet og innhenter råd derfra for den videre håndteringen.

Vil vurdere anmeldelser av mulig brudd på regler

Gjeldene regler i koronaforskriften skal følges, og kommunen ser alvorlig på eventuelle brudd.

I forbindelse med dette utbruddet mener kommunen å ha avdekket brudd på koronaforskriften, nærmere bestemt karantenereglene. Kommunen leverer derfor en anmeldelse til politiet slik at de kan etterforske om så er tilfelle. Det samme vil bli vurdert ved eventuelle andre brudd på koronaforskriften som avdekkes.

Et felles ansvar

Det aller viktigste nå er med andre ord å følge regler og anbefalinger slik at vi kan forhindre et større utbrudd og eventuelle inngripende lokale tiltak. Den neste uken er helt avgjørende for hvordan den neste måneden vil bli.

Vær ekstra oppmerksom dersom du har vært disse stedene:

Vi minner også om at personer som har vært på følgende steder bes være ekstra oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

 • Begge Rema 1000-butikkene på Finnsnes mellom klokka 09:00-11:30 mandag 29. mars.
 • Apotek 1 Senja (ved Rema 1000) mellom klokka 09:00-11:30 mandag 29. mars.
 • Biltema på Finnsnes mellom klokka 09:00-11:30 mandag 29. mars.
 • Coop Extra, Olderhamna Finnsnes, tirsdag 30. april mellom klokka 15:00-16:00
 • Coop Extra i Sørreisa, lørdag 3. april mellom klokka 11:00-12:00

Opptak fra pressekonferansen

I videoen under kan du se pressekonferansen i opptak. Første del av pressekonferansen med innledning av ordfører Tom-Rune Eliseussen manglet lyd, og er i videoen klippet bort. Alt som ble sagt i innledningen gjentas i resten av pressekonferansen, som kan ses i videoklippet.