Listeforslag fra partiene og frist

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i NorgeListeforslag må være mottatt av kommunen innen 31. mars kl.12.00 i 2023.

Countdown

Hvem kan stemme?

Valgdagen er søndag 10. september og mandag 11. september 2023.

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er - eller har vært - registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger, har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 11. september.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt som representant i Senja kommunestyre må du ha stemmerett i Senja kommune. Du må også være bosatt i Senja kommune på valgdagen.

Listeforslag, kontaktperson og frist

Valgdirektoratet har utviklet en digital løsning for listeforslag, og her kan du opprette listeforslag og fylle ut nødvendig informasjon:

  • Sende inn listeforslag elektronisk
  • Samle inn underskrifter digitalt
  • Finne veileder og ytterligere informasjon om hvordan du sender inn forslag og hvordan du fyller ut ditt listeforslag
  • Løsningen som forenkler og kvalitetssikrer opprettelsen og leveringen av listeforslag kan også brukes til å samle underskrifter. Der finner du også veiledning til utfylling av listeforslag.

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget for Senja i 2023, må levere listeforslag til valgansvarlig Kaja Risto Godtlibsen i Senja kommune.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning, kan du også kontakte oss i kommunen på e-postadressen post@senja.kommune.no eller valgansvarlig kaja.risto.godtlibsen@senja.kommune.no.

Listeforslag må være mottatt av kommunen innen 31. mars kl. 12.00 i 2023.

Krav og frister - valg.no

Hvordan du lager og leverer liste - valg.no

Listeforslag på papir og maler - valg.no

Listeforslag til ettersyn

I følge valgloven § 6-6 (1), skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn til kommunen.

Forslagene kan endres helt fram til fristen 31. mars 2023 kl. 12.00.