Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Nå kan alle over 18 år bestille time til vaksinering i Senja kommune

Nå kan alle over 18 år bestille time til vaksinering i Senja kommune

Senja kommune har nå sendt ut invitasjon til timebestilling for alle registrerte i gruppe 11 (25-39 år). Ut fra bekreftede vaksineleveranser til og med uke 28, og prognoser for uke 29-33, er det åpnet timer i timebok som tilsier at alle skal ha fått mulighet til å bli vaksinert med dose 1 innen utgangen av juli. Det vil også være mulig å bestille time første uke i august.

De som har registret seg i Vaksinasjonskø etter at invitasjon til deres gruppe (1-10 og b) er sendt ut, vil kunne ta kontakt med Vaksinetelefon på tlf. 77 87 13 13 eller tlf.  48 48 06 60 / 48 48 08 50 tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 0930 og 1130 for å bli satt opp på time. Man vil også kunne få hjelp til å registrere seg i Vaksinasjonskø.

For mer informasjon om prioriterte grupper, gå inn på FH ( Hvem kan få koronavaksine, og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI)

Dersom du har registrert deg i Vaksinasjonskø, men ikke mottatt SMS med link til timebestilling, ring de samme nummer som nevnt ovenfor for å få hjelp til timebestilling.

Tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 er nå 9 uker, men det kan være at dette intervallet forskyves til 12 uker, eventuelt fremskyndes, alt avhengig av bekreftede vaksineleveranser videre.

Dersom du er forhindret fra å møte til timeavtale, ring eller send melding til vaksinasjonskoordinator på tlf. 48 00 41 79, eventuelt send e-post til bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no.

Er du student og skal reise til nytt studiested i august vil det være mulig å få endret time til dose 2, så fremst det går minimum 3 uker mellom dose 1 og dose 2.

Senja kommune har prioritert å få gitt første dose til ansatte barnehage og skole/SFO før oppstart til høsten. Send e-post til vaksinasjonskoordinator dersom du ikke har fått tilbud. Det er en forutsetning for å kunne gi time at du er registrert i Vaksinasjonskøen til Senja kommune. 
Kommunen vil også prioritere helsepersonell som ikke har fått tilbud tidligere.

Ungdom 12-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.
Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Ungdom 12-17 år som er aktuelle for vaksinen må meldes inn til vaksinasjonskoordinator via sin fastlege. Ungdom under 16 år må ha samtykke fra den/de med foreldreansvar.