Koronavirus

Myndighetene har innført strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På kommunens nettsider og Facebook-sider kan du holde deg oppdatert.

Alt om koronaviruset i Senja kommune

Information in English about Covid-19

Nå kan du søke om plass i SFO og barnehage

Nå kan du søke om plass i SFO og barnehage

Hvis barnet ditt trenger plass i skolefritidsordning ved noen av skolene i kommunen må du søke om plass. Fristen for å søke er 15. mars. Fristen for hovedopptaket til barnehager er 1.mars. 

Tilbudet om skolefritidsordning gjelder for 1.-4.trinn, og for barn med særskilte behov fra 1.-7.trinn. Skolefritidsordningen er en oppholdsplass for barna utover skoletiden hvor de skal få omsorg, tilsyn og trygghet gjennom lek og fritidsaktiviteter.

Søknad

Søknad om plass leveres til kommunen på digitalt skjema. Det finner du her: SFO-søknad 

Her kan du lese mer om SFO i Senja kommune.

Hovedopptak barnehage

Husk også fristen for å søke barnehageplass i kommunale og private barnehager. Fristen er 1.mars. Kommunale barnehager har hele og halve plasser, mens noen private barnehager også tilbyr andre plasstørrelser.

Mer informasjon om barnehageplass kan du lese her.

Søknaden leveres digitalt: Søknad barnehage