Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Ny koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Ny koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021.

Hva kan det søkes om?  

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel være tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel være museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

Søkere må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

Søknadsfristen er 15. september 2021.

Mer informasjon

For mer informasjon og søknadsskjema, se Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider i lenken under: 

Lottstift.no - Tilskudd arrangementer og aktiviteter, Covid-19

Du kan også kontakte Lotteri- og stiftelsestilsynet om ordningen på e-postadresse: covid@lottstift.no eller telefonnummer: 57 82 80 00.