Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Regjeringen fordeler nye 750 millioner kroner til kommuner for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien.

Senja kommune har fått tildelt 1 962 000 kr som skal deles videre ut til lokale kriserammede virksomheter.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Under er retningslinjer for tildeling, som er vedtatt av Senja formannskap: 

Retningslinjer - kommunal kompensasjonsordning 2021 (PDF, 202 kB)

Hvordan søke?

Søknad gjøres gjennom elektronisk skjema på nettsiden regionforvaltning.no, se lenken under. Frist for søknad er 20. august. 

Regionalforvaltning.no - Kommunal kompensasjonsordning Senja

Mer informasjon om ordningen kan du lese på regjeringens nettside i lenkene under: 

Regjeringen.no - 175 milliarder til lokale virksomheter

Regjeringen.no - 750 millioner i koronastøtte