Ny vaksine for oppfriskningsdoser

Ny vaksine for oppfriskningsdoser

Alle over 65 år kan nå få 4. dosen koronavaksine. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte 1. september en godkjenning av oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner, fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Tilbud om ny oppfriskningsdose (4. dose) gjelder nå alle som er fylt 65 år. De som ønsker å ta den nye vaksinevarianten må vente til 21. september. 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19, har foreløpig ikke startet opp.

Folkehelseinstituttet vil komme med informasjon om vaksinasjon for denne gruppen i løpet av kort tid.

Ny vaksine tilpasset dagens virusvariant

De nye vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer.

Begge de nye oppdaterte vaksinene er bivalente, det vil si at de inneholder mRNA-koden til Spike-proteinet fra både det 2 opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan) i tillegg til omikronvarianten BA.1.

De oppdaterte vaksinene vil hete Comirnaty Original/Omicron BA.1 og Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. Vaksinene skal brukes til oppfriskningsvaksinering, men ikke til grunnvaksinering.

Vaksine styrker immunitet mot alvorlig sykdom

Ved behov for grunnvaksinering, må de opprinnelige mRNA-vaksinene Comirnaty, Spikevax eller eventuelt Nuvaxovid fortsatt benyttes. De opprinnelige vaksinene kan fortsatt brukes til oppfriskingsvaksinering, hvis den som skal vaksineres ber spesifikt om dette.

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.

Comirnaty Original/Omicron BA.1 til oppfriskningsvaksinering vil være tilgjengelig i Senja kommune fra og med 21. september. Det er foreløpig ikke klarlagt når den oppdaterte vaksinen fra Moderna til oppfriskningsvaksinering vil kunne distribueres.

Hvor får du vaksine

Vaksinetilbudet hos Apotek1 i Storgata (apotekets åpningstid) og Vaksinestasjonen på Silsand (onsdager fra kl. 1500-1800), har åpent og kan tilby de ordinære vaksinene både til grunnvaksinering og oppfriskningsdoser frem til den nye vaksinevarianten kommer.