Offentlig innspillsrunde: Forslag til frivillig vern av skogsområder Tennelia og Nordneset - Akkarvika

Statsforvalteren i Troms og Finnmark melder oppstart av arbeid med frivillig vern av to skogsområder på Senja; Tennelia og Nordneset - Akkarvika. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Områdene Tennelia og Nordneset - Akkarvikaer på Senja er vurdert å ha verneverdig skog, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber nå om innspill til prosessen. 

Frivillig vern innebærer at grunneier tilbyr staten vern av egen skog. Dersom området har høy nok naturfaglig verdi, blir det forhandlet med grunneierne om en avgrensning av verneområdet og økonomisk kompensasjon for et vern.

Kommer grunneierne og staten fram til en avtale, vil Statsforvalteren utarbeide et verneforslag i tråd med bestemmelsene i naturmangfoldloven. 

Mer informasjon om de aktuelle verneområdene i Tennelia og Nordneset - Akkarvika og innspillsporsessen kan du lese om på Statsforvalterens nettside i lenken under. 

Frist for innspill er satt til 3. august 2021. 

Statforvalteren.no - Innspill om frivillig vern skogsområder Senja