Koronavirus

Myndighetene har innført strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På kommunens nettsider og Facebook-sider kan du holde deg oppdatert.

Alt om koronaviruset i Senja kommune

Information in English about Covid-19

Om reising til og fra Senja - hvilke karantenebestemmelser gjelder

Om reising til og fra Senja - hvilke karantenebestemmelser gjelder

Mange kontakter oss med spørsmål om lokale karanteneregler. Senja er ikke blant kommunene som har innført egne karanteneregler. Innbyggere som skal reise frem og tilbake må likevel undersøke hvilke bestemmelser som gjelder i andre kommuner de planlegger reise via eller gjennom. 

Per mandag 23. mars har Senja kommune ikke innført lokale karanteneregler. Det pågår nå et arbeid hos fylkesmannen for å se om det skal innføres felles bestemmelser for Nord-Norge. Dersom reglene endrer seg i Senja kommune vil vi oppdatere nettsidene våre. 

Kan jeg reise innenlands?

Selv om Senja kommune nå ikke har lokale karantenebestemmelser (følger nasjonale bestemmelser) kan du bli berørt av lokale regler i kommuner du planlegger å reise via, eller gjennom. Du må derfor undersøke reglene for kommunene som gjelder din planlagte reise, og deretter selv vurdere risikoen for om du kan bli satt i karantene. 

Senja kommune har ikke innvirkning på andre kommuners bestemmelser, og kan dermed ikke få våre innbyggere gjennom eller forbi andre kommuners karanteneregler. 

På siden under kan du lese mer om de nasjonale karantenereglene for reise: 

Helsenorge.no

Vi minner også om forbudet mot å overnatte på fritidseiendommer. Den kan du lese mer om på siden under:

Lovdata