Omlegging av telefonløsning gir midlertidige stopp onsdag 15.01.20

Omlegging av telefonløsning gir midlertidige stopp onsdag 15.01.20

Onsdag morgen den 15.januar 2020 bytter Senja kommune telefonsystem. Det kan gi midlertidige driftsstopp på noen telefonnummer og sentralbord.

Alle fasttelefoner i kommunen skal byttes ut med mobiltelefoner, og nye sentralbord skal opp å gå. I den forbindelse kan det i en liten periode onsdag morgen 15. januar skje at du ikke kommer gjennom på sentralbord til for eksempel skoler, helsetjenester eller servicetorg.

Kritiske numre rammes ikke

Telefonnummer til legevakt (116 117) og andre nasjonale nødnummer påvirkes likevel ikke av omleggingen.

Dersom du opplever problemer med å komme gjennom på telefon, prøv igjen litt senere. Alle kommunens tjenester har mulighet til å nå deg dersom de vil deg noe.

Endring av telefonnummer 

Fra onsdag morgen bytter også barneverntjenesten og helsestasjon telefonnummer. Barnevernets nye telefonnummer er: 77 87 12 22, mens helsestasjon og skolehelsetjenesten kan kontaktes på 77 87 11 11.  

Omleggingen innebærer ellers ingen endring i telefonnumre du når kommunens tjenester på.