Oppdateringer på tunellarbeider og vegutbedringer på Senja

Oppdateringer på tunellarbeider og vegutbedringer på Senja

Dette er statusen for prosjektene i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune på Senja per 12.11.2022:

Fv 86 Bøneset

Planlagt oppstart av sprengningsarbeider i uke 47. Arbeidsområdet blir lysregulert. Det blir ikke lysregulering i helgene dersom det kan unngås.

Fv 7886 Husøy

Planlagt oppstart av sprengningsarbeider fra Stosvingen opp mot Riventunnelen. Anleggsarbeidene starter i uke 46. Det må forventes vegstegninger på om lag en time. Arbeidet vil pågå ut februar 2022.

Riventunnelen

Vil fortsatt være stengt alle dager i november og desember 2021 fra 19:00 – 6:00, med gjennomslipp med ledebil hver time frem til kl. 24:00. I tillegg er det ett gjennomslipp kl. 03:00.

Kaperskartunnelen og Grunnfarnestunnelen

Arbeidet vil pågå ut året med montering av lys i tunnelene. Tunnelene stenges klokken 21:00, og åpnes for gjennomslipp av trafikk kl. 23:00, 01:00 og 03:00. Det åpnes for fri ferdsel klokken 06:00.