Overgang til ny kommune

Overgang til ny kommune

Senja kommune skal levere de samme tjenestene som du kjenner fra din tidligere kommune. Skolen, barnehagen, legen og sykehjemmet ditt er for eksempel det samme som før. I en overgangsfase vil du som innbygger likevel kunne merke at tjenester er berørt av overgangen til Senja kommune.

Generelt kan vi nevne at:

  • Avtaler om eFaktura eller Avtalegiro opprettet etter 15. september 2019 med en av de fire kommunene som slås sammen, må lages på nytt for Senja. Mottar du papirfaktura for kommunale gebyrer, skatt, og tjenester, vil du fortsatt få det.
  • Du trenger ikke gjøre noe nytt med søknader og saker som allerede er til behandling i en av de fire kommunene. Alt overføres til Senja kommune, og behandles som normalt. Saken kan likevel ha fått ny saksbehandler.  
  • Noen eiendommer får nytt gårds- og bruksnummer. Det krever ikke tinglysning eller ekstra utgifter for innbyggerne.
  • På denne nettsiden finner du informasjon og hjelp med kommunale tjenester. Noen løsninger, som for eksempel søk blant ansatte, og skjemaer, kommer på plass etterhvert som de er klar.
  • Om du lurer på noe kan du kontakte oss på kommunehusene, og på rådhuset på Finnsnes. E-post sendes til: post@senja.kommune.no
  • Viktige tjenester har samme telefonnumre som før. Noen numre kan bli byttet ut i den nye kommunen. Hjelp til å finne frem får du på nettsidene, servicetorgene og sentralbordet.   
  • Senja kommunes sentralbordnummer er: 77 87 10 00.