Pressekonferanse om status covid-19 tirsdag 11. januar

Pressekonferanse om status covid-19 tirsdag 11. januar

Senja kommune holdt pressekonferansen om status covid-19 i dag 11. januar. Tilstede var ordfører Tom-Rune Eliseussen og kommuneoverlege Elisabeth Skogheim.

Status covid-19 

Per mandag 10. januar uke 2, er det 27 smittede og 79 som har testet seg. Så langt per 10. januar er 225 vaksinerte.  

Antall testede totalt per uke 1 er 678 innbyggere og 149 smittede. Hovedtyngden av de smittede er relatert til det større smitteutbruddet i jul- og nyttårshelgen. Estimatet for antall nærkontakter i karantene er 250-300 personer. Det utgjør 2-3 personer per smittet.  

Antall testede: Uke 48: 235, uke 49: 443, uke 50: 346, uke 51: 298, uke 52: 246 og uke 1: 678 

Status vaksinering 

Det er 20 uker-intervallet som hindrer oss i å få gitt oppfriskningsdosen (vaksine dose 3). Ingen begrensninger i forhold til vaksinekapasitet. 

  • Per 11. januar 2022 har vi 1 110 innbyggere over 16 år som er uvaksinerte, registrert som innbyggere i Senja kommune. 
  • Antall nye vaksinerte i Senja kommune per uke 1 er totalt 954 innbyggere, hvorav 34 førstedoser. 

Det bor totalt 14 725 innbyggere i kommunen, hvorav 12 11 er innbyggere over 16 år som kan vaksineres.

Antall vaksinerte, tallene er kumulativ for de over 16 år:  

  • Første dose 90, 9% av alle over 16 år  
  • Andre dose 88,0 % av alle over 16 år
  • Tredje dose 38,5 % av alle over 18 år  

For de over 65 har vi en vaksineringsandel på: 83,7%. Hvis vi ser på alle over 45 år, så har vi en vaksineringsandel på 72,1 %. I aldersgruppen 12-15 år er det en vaksinasjonsdekning på 78,8 %. 

Uvaksinerte er mer utsatte nå

Tallene viser at det er 1 110 innbyggere over 16 år, som er uvaksinerte. 

- Vi anbefaler alle å ta vaksinen. Dette er et viktig tiltak for å redusere alvorlig sykdom og i verste fall død, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen innstendig. Vaksinen beskytter ikke like godt mot omikronsmitte, men den beskytter mot alvorlig sykdom. Du beskytter dine nærmeste og samfunnet du er en del av. 

- Nå er det høy smitte i samfunnet, og både vaksinerte og uvaksinerte smittes av omikronvarianten. Det gjør risikoen for uvaksinerte større enn ved andre varianter, sier kommuneoverlege Elisabeth Skogheim. For det første mister de den indirekte beskyttelsen som vaksinerte har gitt dem tidligere, ved at vaksinerte også smittes og bringer smitte videre. Og for det andre mangler uvaksinerte beskyttelsen mot alvorlig sykdom, som vaksinen gir, fortsetter hun.  

- Om vi må fortsette med oppfriskningsdoser, vet vi ikke ennå. Sannsynligvis vil viruset fortsette å sirkulere i befolkningen. Det vil i så fall kunne være noen grupper som trenger påfyll med vaksine med jevne mellomrom. Litt sånn som for influensa, legger hun til.  

Hvorfor ta oppfriskningsdose

Det er viktig å ta en oppfriskningsdose, spesielt for risikogrupper og de over 45 år. Men det må ha gått minst 20 uker siden du fikk andre dose før du er anbefalt å ta oppfriskningsdosen.  

- Vi fikk god beskyttelse både mot smitte og alvorlig sykdom etter de to første dosene, men beskyttelsen mot å bli smittet med koronaviruset synker over tid, forteller Elisabeth Skogheim.

I tillegg kan nye virusvarianter gi utfordringer, slik vi ser nå med økende smitte og rask spredningen av omikronvarianten, sier hun. Derfor oppfordrer vi spesielt alle over 45 år og de i risikogruppen, om å ta en oppfriskningsdose. Da øker beskyttelsen mot å bli alvorlig syk nå i vinter.  

Opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud

De fleste smittede fra uke 1 er ungdom og unge voksne.

- Disse tåler smitte godt og vi har ikke registrert noen sykehusinnleggelser eller smitte inn i sårbare grupper som sykehjem og lignende, poengterer kommuneoverlegen.

Det har derfor ikke vært behov for lokale tiltak, ut over de nasjonale som allerede foreligger. Smitten gir noe belastning på våre tjenester, ved at en del ansatte blir satt i isolasjon og karantene, forteller hun. Dette vurderes fortløpende og det vil kunne komme lokale tiltak, dersom vi får en situasjon der viktige tjenester blir for presset og vi ikke klarer å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud.

Senja kommune har ennå ikke mottatt informasjon fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) om hvilken type koronavariant de smittede fra det store smitteutbruddet i jul- og nyttårshelgen har, men vil offentliggjøre det så snart svaret foreligger. 

Det er også sendt et utvalg tester fra UNN til Folkehelseinstituttet for videre sekvensering. 

Barn og unge får milde symptomer

Skolene følger de nasjonale anbefalingene og drifter på gult nivå etter trafikklysmodellen. Det er noen ansatte og elever ved noen av skolene, som er i isolasjon eller karantene på grunn av smitteutbrudd. Men foreløpig gir dette ikke større utfordringer for driften av skolene. 

Barnehagene følger også nasjonale anbefalinger og drifter på gult nivå. Det er begrenset omfang av smitte knyttet til barnehagene og alle klarer å drifte som normalt. Det rapporteres at situasjonen kan endre seg raskt hvis fraværet blant personalet øker. 

Covid-19 er generelt lite farlig for barn og ungdom. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer, og 20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.  

- Tall fra helsemyndighetene nasjonalt viser at 0,4 % av de som får påvist covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus, forteller kommuneoverlege Elisabeth Skogheim. Gjennomsnittlig tid de innlagt er to døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. 

Forholdsmessige tiltak

- Det er likevel viktig å ha noen tiltak i skole og barnehage, for å kunne begrense smittespredningen noe. Men vi aksepterer at en del barn vil få covid-19, presiserer kommuneoverlegen. Det er en uvant situasjon for mange, fordi det har vært såpass få barn og unge som har vært smittet hittil.  

Vi må hele tiden vurdere forholdsmessigheten i tiltakene. Strenge tiltak for en sykdom som ikke er så alvorlig for barn og ungdom, er ikke forholdsmessig, sier hun.  

Hensikten med tiltakene i Senja kommune nå, er å begrense smittespredningen så mye at kommunen klarer å ivareta de som har behov for nødvendig helsehjelp i kommunehelsetjenesten og sykehus. 

- Det å være dobbeltvaksinert gir god beskyttelse for den voksne, friske befolkningen. Den tredje dosen er spesielt viktig for de over 65+ og de med alvorlig underliggende sykdom, presiserer Skogheim.  

Smittetallene er ikke lenger det som styrer behov for tiltak. Hvordan smitten påvirker helsetjenesten i kommunene og sykehus er det som nå er viktigst å følge med på, for å vurdere behov for tiltak nasjonalt og lokalt.

Press på helsetjenesten 

Presset gjelder i forhold til testkapasitet i Senja kommune. 

Sykehjem og hjemmebasert omsorg har ingen smittede ansatte eller pasienter. Tjenestene har lite koronarelatert fravær, kun noen få ansatte i fritidskarantene. 

Barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste og PPT opprettholder tilnærmet normal drift med forsterket fokus på smittevern. 

- Innenfor området samfunnsutvikling driftes områdene som normalt, forteller ordfører Tom-Rune Eliseussen. To medarbeidere har vært i karantene, men jobber hjemmefra på hjemmekontor. 

For teknisk drift og brann- og redning driftes avdelingene som normalt, fortsetter han. Om noen blir satt i isolasjon/karantene så gjør man interne omrokkeringer.

Byggesaksbehandling og planarbeidet går som normalt. Det praktiseres i stor grad hjemmekontor der det er mulig.  

Næringsliv 

Kommunen har hatt ute informasjon om koronatilskudd bevilget til kommunens næringsliv - totalt 1,23 millioner kroner. På pressekonferansen forteller ordføreren om kontakten med næringslivet og tilbakemeldinger i forhold til tilskudd og de nasjonale tiltakene.  

- Vi har sendt ut informasjon til bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft, for å informere om vaksinetilbudet til utenlandske statsborgere som oppholder seg i Senja kommune for kortere eller lengre perioder, mulighetene for informasjon på ulike språk og kontaktinformasjon, forteller ordføreren.

Det er flere bedrifter i Senja kommune, spesielt innenfor reiseliv, hotell- og servering, bygg og anlegg og fiskeri, som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. 

- Senja kommune skal tilby vaksinering av alle som bor og oppholder seg i Senja kommune, poengterer han. En trenger med andre ord ikke å være folkeregistrert i kommunen for å kunne tilbys vaksine, det er tilstrekkelig at man oppholder seg i kommunen.

Fantastisk innsats

Senja kommune hadde formannskapsmøte på teams 11. januar, hvor ordfører og kommuneoverlege informerte om: 

  • Hensikten med å delegere myndighet til Senja formannskap til å vedta lokale forskrifter i medhold av smittevernlovens § 4-1, jf. § 7-1. 
  • Status vaksinasjon, testing og smittesporing. 

Ordføreren presiserer helt til slutt, at det er viktig å huske på den mest effektive måten å begrense smitte på: Hold deg hjemme hvis du er syk, test deg for covid-19 og vaksiner deg! 

- Til alle sammen som jobber med å ivareta koronasituasjonen i kommunen. Dere gjør en fantastisk innsats i en krevende tid og vi er svært takknemlige, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen.

Innsatsen har gjort at vi har unngått at flere liv har går tapt og at færre har blir rammet av en alvorlig koronasykdom.

Tusen hjertelig takk!