KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Senja kommune følger fortsatt nasjonale anbefalinger for våre idrettsanlegg

Senja kommune følger fortsatt nasjonale anbefalinger for våre idrettsanlegg

Senja kommune holder fast på å følge nasjonale anbefalinger i håndteringen av korona. Det betyr at kommunale idrettshaller, gymsaler, treningsrom og svømmehaller fortsatt ikke er tilgjengelig for trening og aktivitet for de over 20 år.

Etter at enkelte kommuner den siste tiden har valgt å gå mot nasjonale anbefalinger og åpner for at personer over 20 år kan drive aktivitet innendørs, får Senja kommune en del spørsmål om å gjøre det samme. 

Gjennom pandemien har Senja kommune fulgt nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Det vil kommunen fortsette med, og det åpnes dermed ikke for at personer over 20 år kan bruke kommunale idrettsanlegg, gymsaler, treningsrom og svømmehaller til aktivitet. 

Kommunen har forståelse for ønsket om innendørs organisert aktivitet også for voksne. Men selv om smittetallet nå går ned på landsbasis er det usikkerhet knyttet til spredning av muterte varianter av viruset. Her er tendensen økende. Av denne grunn holder myndighetene igjen med å slippe opp smittevernregler, og Senja kommune følger dette. 

Ved eventuelle endringer vil det gis ny informasjon fra kommunen.