Søk om momskompensasjon - Frist 1. september

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon, til frivillige organisasjoner i 2022. Det er åpnet for søknader og frist er 1. september.

Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader, som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  
 

Hvordan søke om kompensasjon

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å kunne søke.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2022. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

To ulike søkemodeller

Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1. september.

Informasjon om ordningen og søknadsskjema - Lotteri- og stiftelsestilsynet