Koronavirus

Myndighetene har innført strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På kommunens nettsider og Facebook-sider kan du holde deg oppdatert.

Alt om koronaviruset i Senja kommune

Information in English about Covid-19

Søk om penger til frivillige lag og foreninger

Søk om penger til frivillige lag og foreninger

Trenger ditt lokale grendelag eller forening penger til drift og aktivitet? Frist for å søke om kulturmidler er 1.april. 

Kommunen deler hvert år ut kulturmidler til frivillige lag og foreninger. Pengene kan f.eks. brukes til drift av anlegg, grendelag eller samfunnshus. Eller til idrettsaktivitet og aktiviteter for barn og unge.

Fristen for å søke om kulturmidler er 1.april (utsatt frist til 1. mai). Det gjøres digitalt på skjema. Bruk et av skjemaene i oversikten som er merket med "kulturmidler":Skjema kulturmidler.

Her kan du lese mer om kulturmidler.