Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Søknadsfrist for lag og foreninger til å søke om penger til folkehelse og friluftsliv

Søknadsfrist for lag og foreninger til å søke om penger til folkehelse og friluftsliv

Det finnes mange muligheter for lag og foreninger til å søke om penger til formål innen folkehelse og friluftsliv. Her kan du lese mer om ordninger fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og Miljødirektoratet, som nå nærmer seg søknadsfrist.

Det finnes mange tilskuddsordninger hvor lag og foreninger selv kan søke på penger til formål innen folkehelse og friluftsliv. Troms og Finnmark fylkeskommune, og Miljødirektoratet forvalter noen slike ordninger. 

Under finner du en oversikt over søknadsordninger hvor søknadsfrist nå nærmer seg, og med lenke til informasjon om de ulike søknadene.

  • Frist 15. januar: 

Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder. Forvaltes av  Miljødirektoratet. TFFK - Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder

  • Frist 1. februar: 

Tilskudd til friluftslivsaktivitet. Deles ut av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

TFFK - Tilskudd til  friluftslivsaktivitet

Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Deles ut av Troms og Finnmark fylkeskommune.

TFFK - Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. Deles ut av Miljødirektoratet.

TFFK - Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

  • Frist 12. mars: 

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Deles ut av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

TFFK - Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Mer informasjon

Ved eventuelle spørsmål eller behov for hjelp med søknader, kan kulturkonsulent Christine Simonsen kontaktes.  

Telefon: 93 80 23 09

E-post: christine.johansen@senja.kommune.no 

På nettsiden tilskuddsportalen.no kan alle lag og foreninger finne tips til muligheter for å søke om penger til ulike formål. Se lenken under: 

Tilskuddsportalen.no