Status covid-19 fredag 14. januar

Status covid-19 fredag 14. januar

Regjeringen hadde pressekonferanse 13. januar og informerte om at det fortsatt er behov for nasjonale tiltak, men at det gjøres flere lettelser. Selv om det forventes høye smittetall i ukene som kommer, tåler vi som samfunn viruset bedre.

Senja kommune har 64 innbygger som er smittet så langt denne uken. Totalt vaksinert denne uken er 482 innbyggere, hvorav 15 førstedoser. 

Antall vaksinerte i Senja kommune totalt: 1. dose o/16 år: 90,9 % | 2. dose o/16 år: 88,1 % | 3. dose o/18 år: 40,1 % 

Endringer i nasjonale koronatiltak 

Regjeringen hadde pressekonferanse 13. januar og informerte om at det fortsatt er behov for nasjonale tiltak, men at det gjøres flere lettelser. Selv om det forventes høye smittetall i ukene som kommer, tåler vi som samfunn viruset bedre. Regjeringen vurderer fortløpende tiltaksnivået, men vil gjøre en ny helhetlig vurdering i starten av februar. 

Kort oppsummert oppheves skjenkeforbudet hvor skjenking  gjelder fram til kl.2300, gult nivå på barneskoler og rødt nivå på videregående skoler oppheves, det blir lettelser i organisert idretts- og fritidsaktiviteter og endringer i bruk av karantene.

Oppfordring om å holde 1 meter avstand og begrense antall nærkontakter fortsetter, og det er fortsatt påbud om hjemmekontor og bruk av munnbind når du ikke kan holde meteren. 

Senja kommune følger de nasjonale tiltakene og anbefalingene.

Mer informasjon om endringene i de nasjonale tiltakene

Når det gjelder barnehager og skoler går Senja kommune over til grønt generelt, fra og med mandag 17. januar. Men mulig unntak av Finnsnes ungdomsskole og Blomli  barnehage, hvor det vurderes å opprettholde gult nivå. Dette skal Formannskapet ta stilling til. 

Anmeldelsen henlagt 

I første uken av det nye året hadde vi registrert 149 smittede. Hovedtyngden av de smittede var relatert til det større smitteutbruddet i jul- og nyttårshelgen. Estimatet for antall nærkontakter i karantene var rundt 300 personer. 

Omfanget av smittesituasjonen gjorde at Senja kommune den 4. januar valgte å anmelde arrangør av den omtalte nyttårsfesten, hvor vi hadde berettiget grunn til å tro at smittevernsbestemmelsene var brutt. 

Politiet har behandlet anmeldelsen, konkludert og henlagt saken.  

- Vi anser oss ferdig med saken og har tillit til den konklusjonen som politiet har tatt, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen.  

Anbefaler alle å ta vaksinen 

Regjeringens justeringer av tiltak er basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Basert på smittesituasjonen presiserer ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, viktigheten av å følge de nasjonale tiltakene og anbefalingene.  

- Vi anbefaler alle å ta vaksinen. Dette er et viktig tiltak for å redusere alvorlig sykdom og i verste fall død, sier han. Ved økt smitte framover, beskytter ikke vaksinen like godt mot omikronsmitte men den beskytter mot alvorlig sykdom. 

Informasjon om drop-in koronavaksinasjon i Senja kommune 

Influensavaksine 

Om du ennå ikke tatt influensavaksine, er det ikke for sent! Influensavaksinen anbefales til alle over 65 år og de som er i risikogruppe.

Influensavaksinen er gratis i år og Senja kommune oppfordrer de som er over 65 år og/eller i risikogruppe, til å ta vaksinen så snart som mulig. Ta kontakt med din fastlege for å få satt vaksinen.  

Testing og kapasitet 

Senja kommune ønsker at det skal være lav terskel for å ta selvtest, og vi fortsetter å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer FHI sin strategi for testing. Teststasjonen leverer ut selvtester når du har: 

  • Milde symptomer (ved negativt resultat og vedvarende symptomer kan testen gjentas)
  • Testing av nærkontakter
  • Smitteutbrudd
  • Målrettet midlertidig jevnlig testing.  

For andre behov kjøper du hurtigtester selv på apoteket. 

Timebestilling på nett for koronatesting