Strandryddeaksjon er i gang

Strandryddeaksjon er i gang

Da er den årlige standryddeaksjonen i Senja Kommune i gang! Aksjonen er i regi av Senja Avfall, sammen med kommunene i Midt-Troms. Her finner du informasjon om hva du skal gjøre, om du ønsker å være med.

Hvordan bli med?

For å bli med på strandryddingen må ryddelaget ditt registreres. Dette gjøres ved å ta kontakt med aksjonsansvarlig i Senja Kommune.      

Mer om strandryddeaksjonen

Prosjektet er utrustet med motivasjonsmidler, og det gis 50kr per person per time for arbeideidet.

Kriteriene for å motta motivasjonsmidler er at ryddelaget er registrert og kan kobles mot et organisasjonsnummer, for eksempel en skole, barnehage, bygdelag eller lignende.

  • Hansker og sekker kan hentes på Rådhuset eller hos aksjonsansvarlig. Senja Avfall plasserer ut containere for å lette innsamling av avfallet
  • Sted og tid for utsett av container avtales med aksjonsansvarlig
  • Ryddelag oppfordres til å ta bilder før og etter rydding, og gjerne av samlet mengde avfall. Del gjerne på Ren strand i Midt-Troms - Facebook
  • Bilder kan også sendes til kommunens miljørådgiver

Kontakt