Ta med legitimasjon når du skal stemme

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagene i Senja kommune er søndag 10. og mandag  11. september. Ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme eller stemme på valgdagene.

Legitimasjon kan være pass, førerkort, bankkort med bilde, og bekrefter at du ikke utgir deg for noen andre.

Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg eller du ikke er stemmeberettiget, vil du ellers ikke få avgi stemme. 

Må jeg ha med valgkortet?

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett og sendes til stemmeberettigede bosatt i Norge i begynnelsen av august.

  • På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen.
  • Du trenger ikke å ta med deg valgkortet for å stemme, og det gjelder ikke som legitimasjon.
  • Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du tilsendt valgkortet på papir.

Ta kontakt med oss på post@senja.kommune.no, dersom du ikke mottar valgkortet ditt digitalt i løpet av august eller er usikker på om du har stemmerett.

Det sendes ikke valgkort til stemmeberettigede som bor i utlandet, eller som som har bostedsadresse på Svalbard og Jan Mayen.

Nyttige lenker om valget