Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Ubebygd tomteareal vurderes solgt

Ubebygd tomteareal vurderes solgt

Senja kommune vurderer å selge del av gnr. 44 bnr. 864 Lovin Hagens vei

Arealene grenser inntil Lovin Hagens vei like ovenfor Olderhamna på Finnsnes, og er i vedtatt reguleringsplan for Finnsnes sentrum avsatt til boligformål med utnyttelsesgrad BYA = 70 %. Arealet avgrenses mot Lovin Hagens vei og er på ca. 1.640 m² og vurderes solgt til høystbydende. Prisantydning er i henhold til ny takst satt til kr 1.700.000,- (kr 1.004,-/m²).

Kart (PDF, 684 kB)

Takstdokument (PDF, 3 MB)

Bud sendes til post@senja.kommune.no. Budfrist pga. ferieavvikling settes til onsdag 18.08.21 kl. 24.00. Bud gis per e-post, men skal være signert av budgiver/den som har signaturrett. Vedståelsesfristen må ikke settes kortere enn 3 uker, dvs. til 08.09.21. Adresse, epost og telefonnummer må fremgå av budet. Etter at bud foreligger, vil budgivere få anonymisert informasjon om høyeste bud med anledning til å endre eget bud på SMS/e-post innen en kort frist 1–2 dager. Vi minner om at bud er bindende innen vedståelsesfristen. Budgivere vil før denne fristen utløper få fortløpende tilbakemelding om hva som er høyeste bud. Etter fristens utløp, vil budgiverne få informasjon om salg gjennomføres, vurdert ut fra budets størrelse.

Bud i henhold til takst, behandles administrativt, og kan bli avgjort straks siste frist er ute. Dersom høyeste bud er under takst, behandles det politisk i første møte i september.

Rådmannen