Koronavirus

Myndighetene har innført strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På kommunens nettsider og Facebook-sider kan du holde deg oppdatert.

Alt om koronaviruset i Senja kommune

Information in English about Covid-19

Utvidet frist for søknad om kulturmidler, og for kultur- og idrettsstipend

Utvidet frist for søknad om kulturmidler, og for kultur- og idrettsstipend

Senja kommune utvider fristen for å søke om penger til frivillige lag og foreninger. Også fristen for å søke kultur- og idrettsstipend for unge utøvere. Ny frist er 1. mai. 

Kultur- og idrettstipend

Dette stipendet skal gi unge utøverne mulighet til å videreutvikle seg innenfor sitt område.

Fristen for å søke om kultur- og idrettsstipend er nå 1. mai. Det gjøres digitalt på dette skjema.

Her kan du lese mer om stipendet.

Kulturmidler

Kommunen deler hvert år ut kulturmidler til frivillige lag og foreninger. Pengene kan f.eks. brukes til drift av anlegg, grendelag eller samfunnshus. Eller til idrettsaktivitet og aktiviteter for barn og unge.

Fristen for å søke om kulturmidler er nå 1. mai. Det gjøres digitalt på dette skjema.

Her kan du lese mer om kulturmidler.