KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Vaksinasjonsstatus for uke 10 og 11

Vaksinasjonsstatus for uke 10 og 11

Senja kommune mottar i uke 10 og 11 doser nok til at flere vil motta sin første dose. Her kan du lese om hvor langt kommunen forventer å komme i vaksinasjonskøen med dosene de neste to ukene. 

Uke 10

I uke 10 mottar Senja kommune 192 doser med Comiranty-vaksine. 140 av disse går til å sette dose 2, mens 52 doser går til å sette dose 1.

De som mottar vaksine til dose 1 i uke 10 er stort sett alle i aldersgruppen + 85. Senja kommune har ringt rundt til alle over 85 år som er folkeregistrert i Senja kommune for å forsikre oss om at de har fått tilbud om vaksine. Det gjenstår nå cirka 20 personer i denne gruppen som vi ikke har fått tak i, men for å ivareta disse personene gjøres det et nytt forsøk på kontakt i uke 11.

Uke 11 - flere innkalles til vaksinering

I uke 11 mottar kommunen 138 doser med Comirnaty-vaksine. Det er noen få som skal ha dose 2 av denne forsendelsen, og vi holder av 20 vaksiner til de over 85 år som vi ikke har fått tak i til nå. 

Mandag 8.mars sender kommunen ut SMS-varsling til de som er registrert i vaksinekøen som innkalles i denne omgangen. SMS-en inneholder link til timebestillinger for vaksineringen som skjer 17. mars i uke 11 (og dose 2 som settes 7.april). Denne SMS'en med mulighet for timebestilling går til cirka 110 personer i alderen 82-84 år.

De som mottar SMS med link til timebestilling kan enten få pårørende til å hjelpe seg å bestille time via linken, eller ringe vaksinasjonstelefonen for hjelp. Telefonnummer: 77 87 13 13. Åpningstid 09:00-14:00 alle hverdager. 

De som ringer inn til vaksinetelefon og ikke har fått SMS om timebestilling, vil ikke kunne tildeles time. De må vente til det blir deres tur i vaksinasjonskøen.

Vaksine til helsepersonell

Senja kommune har også mottatt 200 doser med AstraZeneca-vaksine, og vil i uke 10 få ny forsendelse på 100 doser. Denne vaksinen går til helsepersonell under 65 år uten høy risiko/underliggende sykdommer.

Det er utarbeidet egne prioriteringer for helsepersonellgruppen. Senja kommune vil i løpet av kort tid være i gang med å vaksinere helsepersonell i sykehjemstjenesten.

Viktig å registrere seg til vaksinekø tidlig

Det har nå registrert seg cirka 6100 personer i vaksinasjonskø. Kommunen gjentar at det er svært viktig at innbyggere registrerer seg, selv om de tenker at de ligger langt bak i køen.

Helsepersonell som blir vaksinert på sin arbeidsplass må også registrere seg i vaksinasjonskø, slik at kommunen får et helhetlig og korrekt bilde av hvor mange av våre innbyggere som har registrert at de ønsker vaksine/ikke ønsker vaksine.

Takker for hjelp i vaksinasjonsarbeidet 

Kommunen vil også benytte anledningen til å takke alle eksterne som bidrar til gjennomføring av vaksinering av befolkningen.

En spesiell takk til hjelpepersonellet fra Finnsnes Røde kors, Norsk folkehjelp avd. Midt-Troms, Vikstranda sanitetsforening og Grasmyr sanitetsforening, samt helsepersonell som har meldt seg til tjeneste.