Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Vaksinasjonsstatus uke 14 og 15

Vaksinasjonsstatus uke 14 og 15

Senja kommune mottar i uke 14 og 15 en større vaksineleveranse. I denne artikkelen kan du lese om hvilke grupper som vaksineres disse ukene. 

Uke 14

Senja kommune vaksinerer ca. 500 personer i uke 14.  Dette er personer i gruppen + 75, gruppen 65-74 år og gruppen 18-64 år med høy risiko. I forhold til sistnevnte gruppe er det følgende tilstander som prioriteres;

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. 

Når det gjelder gruppen 65-74 år blir SMS om timebestilling sendt ut etter alder, det vil si at vi starter med personer på 74 år, og så beveger oss nedover mot 65 år. Dette er en stor gruppe, og det vil ta tid før alle i gruppa blir vaksinert. Hvis du ikke mottatt melding, men hører at andre i gruppen har fått melding er det derfor ikke grunn til bekymring. Du får SMS om innkalling når det blir din tur i køen.

Uke 15

I uke 15 får Senja kommune en større vaksineleveranse. Da vaksinerer vi ca. 570 personer, og fortsetter innkalling innenfor de samme gruppene som i uke 14.

I utgangspunktet skal alle over 75 år som har registrert seg i vaksinasjonskø ha fått melding om å bestille seg time. Skulle det mot formodning være noen eldre enn 75 år som fortsatt ikke har fått SMS med mulighet til å bestille time, ta kontakt på vaksinetelefon, telefonnummer: 77 87 13 13 (mellom 09:00-14:00 alle hverdager).

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS’en du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen på nummer 77 87 13 13 for å få hjelp til å sette deg opp på time. Dersom du ikke har mottatt en slik SMS kan vi dessverre ikke gi deg time i denne omgang.

Uke 16

Det er foreløpig ikke opplyst hva kommunen mottar av vaksiner i uke 16.

Vi gjentar at det er svært viktig at innbyggere registrerer seg, selv om de tenker at de ligger langt bak i køen.

I artikkelen under kan du lese om vaksinasjon i Senja kommune, og melde deg inn i vaksinasjonskøen: 

Senja kommune - Koronavaksinasjon