Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Vaksinasjonsstatus uke 17 og 18

Vaksinasjonsstatus uke 17 og 18

Senja kommune vaksinerer i uke 17 og 18 i hovedsak personer fra prioritert gruppe 5 - personer fra 55 til 64 år med underliggende sykdom. Det kan bli aktuelt å starte innkalling av personer også fra neste prioriteringsgruppe.

Uke 17

Senja kommune vaksinerer ca. 600 personer i uke 17, hvorav ca. 155 personer som skal ha dose 2. De som mottar dose 1 denne uken er hovedsakelig personer i prioritert gruppe 5. Det vil si personer fra 55 til 64 år med underliggende sykdom som nevnt i punktene under. Det er ingen ledige timer i uke 17.

Underliggende sykdom som tilsier prioritet i gruppe 5 og 6;

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag 

Uke 18

I uke 18 skal vi også vaksinere ca. 600 personer, hvorav ca. 190 som skal ha dose 2. Det er fortsatt gruppe 5 som har prioritet, men det kan være aktuelt å starte innkalling fra gruppe 6 avhengig av responsen på timebestilling når vi sender ut SMS til personer i gruppe 5.  Gruppe 6 er personer fra 45 til 54 år med underliggende sykdom.

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS'en du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen 77 87 13 13 hverdager fra 09:00-14:00 for å få hjelp til å sette deg opp på time. Vi kan kun gi time til de gruppene som er prioritert på nåværende tidspunkt.

Personer fra gruppe 1-4 som ikke har fått vaksine

Vi vaksinerer fortløpende personer fra tidligere gruppe, dvs. gruppe 1-4 hvis det er noen som melder at de ikke har fått tilbud eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere.  For mer informasjon om prioriterte grupper, se Folkehelseinstituttets nettsider i lenken under: 

FHI - Hvem kan få koronavaksine

Vi ber derfor personer over 65 år eller personer 16-64 år med høy risiko som ikke har mottatt melding fra oss om timebestilling, om å ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf. 77 87 13 13 for å få seg time til vaksinering. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 09:00-14:00.

Uke 19

Det er foreløpig ikke opplyst hvor mange vaksiner kommunen mottar i uke 19.

Vi gjentar oppfordringen om å registrere seg i vaksinekø. Du finner link til registrering her: 

Senja kommune - Koronavaksine

Progresjonen i vaksinering avhenger av vaksineleveranser. Det er lovet en økning frem mot sommeren, så det er viktig at alle registrerer seg, også de som ikke ønsker vaksinen.

Andre dose til helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksine

Nasjonale helsemyndigheter har bestem at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine skal få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine (Pfeizer eller Moderna).

I Senja kommune er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksinen. Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil de det gjelder få informasjon om tidspunkt.