Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Vaksinasjonsstatus uke 18 og 19

Vaksinasjonsstatus uke 18 og 19

Senja kommune vaksinerer i uke 18 og 19 i hovedsak personer fra gruppe 5 (personer fra 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander). Fra uke 19 starter vi også med innkalling av personer i gruppe 6 (personer fra 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander). 

Uke 18

Senja kommune vaksinerer ca. 600 personer i uke 18, hvorav ca. 190 personer skal ha dose 2. De som har time til dose 1 er hovedsakelig personer i prioritert gruppe 5 (fra 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander).

Underliggende sykdom som tilsier prioritet i gruppe 5 og 6 er;

  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
  • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag 

Uke 19

I uke 19 vaksineres i overkant av 500 personer, hvorav ca. 230 personer som skal ha dose 2.

I løpet av denne uken vil ca. 270 personer fra gruppe 6 (personer fra 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander), motta SMS med mulighet til å bestille time i uke 19. Vi vaksinerer 11. og 12.mai denne uken.

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS èn du mottar, eventuelt kan du ringe Vaksinetelefonen 77 87 13 13 hverdager mellom 0930-1130 for å få hjelp til å sette deg opp på time. Vi kan kun gi time til de gruppene som er prioritert på nåværende tidspunkt eller de grupper som vi har vaksinert tidligere.

Det er foreløpig ikke opplyst hva vi mottar av vaksiner i uke 20.

Personer fra tidligere grupper som ikke har fått vaksine

Vi vaksinerer fortløpende personer fra tidligere gruppe, dvs. gruppe 1-5 hvis det er noen som melder at de ikke har fått tilbud eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere.  For mer informasjon om prioriterte grupper, se Folkehelseinstituttets nettsider i lenken under: 

FHI - Hvem kan få koronavaksine

Vi ber derfor personer over 65 år, personer 16-64 år med høy risiko og personer i alderen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander, om å ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf. 77 87 13 13 dersom de ikke har fått seg time til vaksinering. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 09:30-11:30.

Vi gjentar oppfordringen om å registrere seg i vaksinekø. Du finner link til registrering her;

Senja kommune - Koronavaksine

Progresjonen i vaksinering avhenger av vaksineleveranser. Det er lovet en økning frem mot sommeren, så det er viktig at alle registrerer seg, også de som ikke ønsker vaksinen.

Endret åpningstidspunkt for vaksinasjonstelefonen

Vi gjør oppmerksom på at vaksinasjonstelefonen har endret åpningstid fra uke 18. Telefontjenesten er nå åpen hverdager mellom 09:30 og 11:30.

Avbestillinger/endring av time med mindre enn 24 timers varsel skal skje til vaksinasjonskoordinator på telefonnummer: 48 00 41 79.  

Når det gjelder medisinske spørsmål om vaksine må det avklares med fastlege, f.eks. om man skal ta vaksine, når tid det er mest gunstig å ta vaksine, og eventuelt om det skal være kortere tidsintervall mellom dose 1 og dose 2

Informasjon om økt tidsintervall mellom dose 1 og 2

Intervallet mellom dose 1 og 2 for mRNA-vaksiner er nå økt til inntil 12 uker. Dette gjelder for personer under 65 år uten underliggende sykdommer (prioriteringsgruppe 8-9, samt 18-44-åringer).

Dette betyr at endret tidsintervall først blir aktuelt når vi kommer til gruppe 8. I Senja kommune er vi nå kommet til gruppe 6, og endringen vil derfor ikke ha tilbakevirkende kraft for noen av gruppene som så langt er vaksinert med første dose i Senja kommune.

Det blir derfor ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose.