Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Vaksinasjonsstatus uke 23-25 og prognoser for sommervaksinasjon

Vaksinasjonsstatus uke 23-25 og prognoser for sommervaksinasjon

De neste 3 ukene settes det 700-800 doser ukentlig i Senja kommune. Etter disse ukene får kommunen en stor økning i vaksinedoser, og vi vil bevege oss raskere til nye grupper i køen. Det er derfor viktig at alle som skal ha vaksine nå melder seg i vaksinasjonskøen.

Uke 23, 24 og 25

Senja kommune vaksinerer ca. 800  personer i uke 23 og ca. 700 personer både i uke 24 og 25. Dette er personer fra tidligere grupper som skal ha dose 2 og personer fra gruppe 7 og 8 som skal ha dose 1.

Alle registrerte i vaksinasjonskø i gruppe 7 (alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander) og gruppe 8 (alder 55-64 år) skal nå ha mottatt SMS med mulighet for å bestille time i uke 23, 24 eller 25.

Tidsintervallet mellom dose 1 og dose 2 er per dags dato (7. juni 2021) på 12 uker. Tidsintervallet vil etter hvert endres ut fra fremdrift i vaksinering. Det vil si når man ser at alle prioriterte grupper er vaksinert med dose 1.

Det åpnes nå også for videre vaksinering av helsepersonell med inntil 10% av den ukentlig vaksineleveransen. Det er sendt ut nærmere orientering om dette til ledere for de ulike helsepersonellgruppene i Senja kommune.  

Personer fra tidligere grupper

Vi forsøker så langt vi kan å hensynta og prioritere personer fra tidligere grupper hvis det er noen som melder at de ikke har fått tilbud eller har vært forhindret fra å ta vaksine tidligere. For mer informasjon om prioriterte grupper, se Folkehelseinstituttets nettside i lenken under: 

FHI.no - Hvem kan få koronavaksine

Vi ber derfor personer fra gruppe 1-8 om å ta kontakt med vaksinetelefonen på telefonnummer: 77 87 13 13 hvis de ikke har fått time til vaksinering. Vaksinetelefonen er åpen hverdager mellom 09:30 og 11:30.

Prognoser for vaksineringen i sommer

Senja kommune har fått følgende beregninger for hvor mange vaksiner vi mottar fra uke 26-34 (slutten av juni til slutten av august).

  • Uke 26, 27 og 28: Cirka 650 doser per uke
  • Uke 29 og 30: Cirka 1600 doser per uke
  • Uke 31: Cirka 2000 doser
  • Uke 32, 33 og 34: Cirka 1200 doser per uke

Kommunen vil gradvis åpne for timebestilling i Helseboka for disse ukene, og det sendes SMS med varsling til de gruppene som til enhver tid er prioritert. 

Den neste gruppen som vil motta SMS med mulighet for timebestilling er gruppe 9, det vil si personer mellom 45 og 54 år. Deretter følger: 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Time til vaksinering kan bestilles gjennom link i SMS'en du mottar, eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen på nummer: 77 87 13 13 hverdager mellom 09:30-11:30 for å få hjelp til å sette deg opp på time.

Nå må alle som skal ha vaksine registrere seg

Nå beveger vi oss raskt gjennom prioriteringsgruppene. Det er derfor viktig at alle som ønsker vaksine nå registrerer seg i vaksinekø.

Du finner link til registrering under: 

Senja kommune - Registrering til koronavaksine

Vaksinetelefonen kan også være behjelpelig med å registrere deg (telefonnummer: 77 87 13 13, med åpningstid hverdager fra 09:30 til 11:30.

Student hjemme på ferie?

Det er kommunen man bor i som har ansvar for å vaksinere innbyggerne i henhold til myndighetenes retningslinjer for prioritering. Man trenger altså ikke være folkeregistrert i Senja kommune for å kunne få vaksine. Studenter som kommer hjem til Senja i sommer og skal oppholde seg her frem til studiestart til høsten anbefales å registrere seg i vaksinasjonskø her i kommunen.

Vi vil prøve så langt vi kan å få til løsninger slik at studenter skal få begge doser her i hjemkommunen, slik at de er fullvaksinert før studiestart. Det vil imidlertid også være mulighet for å få tatt dose 2 i den kommunen man studerer dersom det ikke lar seg gjøre å få satt begge doser før man reiser tilbake til studiestedet.