Vaksineanbefaling for våren 2023

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd, og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere. Senja kommune følger anbefalingen og tilbyr innbyggerne oppfriskningsdosen i april.

Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. 

En ny dose vil være særlig aktuell for deg i denne aldersgruppen, som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon eller har én eller flere underliggende risikofaktorer.

  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april

Her kan du få vaksinasjon 

Apotek1, Storgt. 18 på Finnsnes i deres åpningstid. Det legges opp til drop-in, men det er også mulig å avtale time ved å ringe 778 50 990.

I tillegg får du tilbud om vaksinering i legekontorlokalene, med drop-in alle dager kl. 10.00-13.00, på følgende steder og datoer:

  • Skaland mandag 17. april og 24. april
  • Gryllefjord tirsdag 18. april og 25. april
  • Stonglandet onsdag 19.april og 26. april
  • Sifjord torsdag 20. april og 27. april
  • Gibostad 21. april og 28. april